Törkeä luonnonsuojelurikos tulossa lakiin

Rikoslakiin on tulossa uusi, törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Rikos voitaisiin jatkossa arvioida törkeäksi, jos se esimerkiksi aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen.

Rangaistus törkeästä rikoksesta voisi olla enimmillään neljä vuotta vankeutta, kun nykyisin luonnonsuojelurikoksista voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Hallitus päätti lakimuutosta koskevasta esityksestä torstaina. Luonnonsuojelurikoksesta ei aiemmin ole ollut laissa törkeää tekomuotoa. Muutoksella halutaan ottaa entistä paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja varmistaa, että niistä määrättävät seuraamukset vastaavat paremmin rikosten moitittavuutta.

Myös ympäristön turmeleminen voitaisiin jatkossa arvioida törkeäksi.