THL selvittää suomalaisten huumeiden käyttöä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) selvittää, mitä huumeita Suomessa käytetään ja mitä niistä ajatellaan. Syksyn aikana kerättävän aineiston avulla haetaan vastauksia muun muassa siihen, lisääntyykö vai vähentyykö huumeiden käyttö Suomessa sekä siihen, ovatko asenteet huumeita kohtaan kiristyneet vai lieventyneet.

Vastaajille lähetettiin kyselylomakkeet maanantaina. Vastaajiksi on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta satunnaisesti 7  000 ihmistä, jotka ovat 15–69-vuotiaita. Kyselyn vastaukset annetaan nimettöminä.

Päihdetutkimuksilla on selvitetty muun muassa huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä sekä huumemielipiteitä ja -asenteita Suomessa vuodesta 1992 lähtien joka neljäs vuosi.