Taitettua indeksiä vastustava kansalaisaloite eduskuntaan

Työeläkkeiden taitettua indeksiä vastustava kansalaisaloite on menossa eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on saanut yli 50 000 kannattajaa, ilmoittaa aloitetta ajavan Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen.

Aloitteentekijöiden mukaan nykytilanne johtaa eläkeläisten köyhtymiseen. Siitä alkaen kun taitettu indeksi otettiin käyttöön ovat palkat nousseet keskimäärin 88 prosenttia ja työeläkkeet 46 prosenttia.

Senioriliikkeen mukaan kaksikymmentä vuotta eläkkeellä ollut saisi nyt keskimäärin 2 170 euron eläkkeen kuukaudessa, jos eläkkeisiin olisi sovellettu palkkaindeksiä. Nyt keskieläke jää 1 550 euroon.

Liikkeen mukaan palkkaindeksiin siirtyminen ei vaatisi eläkerahastojen pääomiin tai työeläkemaksuihin kajoamista.