Talvivaara Sotkamolle 300 000 euron yhteisösakko

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi tänään Talvivaara Sotkamon 300 000 euron yhteisösakkoon ympäristön turmelemisesta. Syyttäjä vaati 850 000 euron yhteisösakkoa.

Sakon lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään 3,5 miljoonaa euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. Syyttäjän mukaan rikoshyötyä olisi ollut noin 13 miljoonaa euroa.

Talvivaaran toimitusjohtaja ja perustaja Pekka Perä sai 90 päiväsakkoa ympäristön turmelemisesta. Yhtiön johtoon kuuluneet Harri Natunen ja Lassi Lammassaari tuomittiin 60 päiväsakkoon. Neljäs syyte hylättiin.

Syyte koski Talvivaaran kaivoksen suunnittelu- ja tutkimusvaihetta sekä ympäristö- ja vesitalousluvan hakuvaihetta. Oikeuden mukaan hakemuksessa esitettiin puutteelliseen selvitykseen perustuneet ja olennaisesti virheelliset tiedot kaivoksen vesipäästön natrium- ja sulfaattipitoisuuksista.

Sulfaattia ja natriumia joutui vesistöön

Käräjäoikeuden mukaan Perä päästi törkeästä huolimattomuudesta kaivoksen alapuolisiin vesistöihin haitallisen korkeita määriä sulfaattia ja natriumia ilman lupaa. Rikos tapahtui joulukuusta 2009 alkaen tai viimeistään tammikuun 2010 lopusta alkaen.

Oikeuden mukaan Talvivaara -yhtiö päästi maaliskuussa 2010, marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 haitallista lietettä ympäristöön lupaehtojen vastaisesti kipsisakka-allasta käyttäen. Hapan ja metallipitoinen liete sisälsi suuria määriä sulfaattia ja natriumia. 

Oikeus totesi, että lupaehtojen vastainen käyttö edisti merkittävällä tavalla altaan pohjan ja padon rikkoutumista ja altaassa olleen veden ja lietteen vuotamista altaan ulkopuolelle.

Elokuun 2008 vuodon osalta jäi oikeuden mukaan näyttämättä, että se olisi johtunut lupaehtojen vastaisesta altaan käyttämisestä. Allasta sai tuolloin vielä käyttää avolouhoksen kuivatusvesien säilyttämiseen.

Oikeuden mukaan Perän, Lammassaaren ja Natusen syyksi luetuksi tulleet vesipäästöt olivat omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista ja vaaraa terveydelle. Näyttämättä jäi, että vesipäästöistä olisi aiheutunut konkreettista vahinkoa terveydelle.

Pekka Perä aikoo valittaa tuomiosta, kertoo hänen asianajajansa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Perän puolustus valittaa tuomiosta

Talvivaara-syyttäjät harkitsevat muutoksenhakua

Rehn:Talvivaara-päätökset korostavat ympäristöturvallisuuden merkitystä