Talvivaaran jätevettä on päässyt läheisiin järviin

Talvivaaran kaivokselta on vuotanut jätevettä läheisiin Salmisen ja Kalliojärven vesistöihin. Kainuun ely-keskuksen mukaan jäteveden vaikutus näkyy Salmisen ja Kalliojärven välisessä purossa lievästi kohonneena nikkelipitoisuutena sekä hieman alentuneena pH:na.

Kipsisakka-altaassa on tämänhetkisen tiedon mukaan yksi vuotopaikka, josta vesi virtaa kahteen suuntaan. Pääosa jätevesivuodosta menee eteläisen jälkikäsittely-yksikön suuntaan, jonne vuotovesi varastoidaan.

Vuodon syynä on patorakenteen muovikalvon rikkoutuminen. Kainuun ely-keskus vaatii Talvivaaralta tarkan selvityksen siitä, miksi jätevettä pääsi valumaan kipsisakka-altaasta ympäristöön.

Kaivoksen metallitehtaan tuotanto on keskeytyksissä näillä näkymin keskiviikkoon saakka.

Paikalliset asukkaat epäilevät, että Talvivaara yrittää vähätellä vuoto-ongelmaa. Vuotoa läheiselle ojalle katsomaan saapunut Jormaskylä-Korholanmäen osakaskunnan varapuheenjohtaja Ari Korhonen otti omia vesinäytteitä kahteen pulloon.

- Aion viedä vedet tutkittavaksi. Vesi haisee oudolle, hän sanoo.