Talvivaaran syytetyt: Viranomaiset hyväksyivät ratkaisut

Talvivaaran ympäristörikosjutun syytettyjen mukaan viranomaiset ovat valvoneet Talvivaaraa jatkuvasti ja poikkeuksellisen laajasti eivätkä ole tuolloin havainneet toiminnassa mitään lainvastaista. Yhtiön katsotaan noudattaneen pilkuntarkasti ympäristölupamääräyksiä.

Toimitusjohtaja Pekka Perän, kaivoksen aiemman johtajan Lassi Lammassaaren ja metallien talteenoton osastopäällikön yhteisessä vastauksessa korostetaan, ettei yhtäkään kohtaa 193 sivun mittaisesta ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksestä (YVL) ole rikottu.

– Talvivaaran YVL on ollut kaikkea muuta kuin täydellinen ja kaikenkattava YVL. Talvivaara on yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa tulkinnut lupaehtoja ja pyrkinyt näin varmistautumaan siitä, että kaikessa toiminnassa noudatetaan YVL:n määräyksiä, vastauksessa lukee.

Kaivostoiminnan ympäristölupien todetaan tarkentuneen viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Viranomaisten sanotaan olleen tietoinen myös kipsisakka-altaan käytöstä vesien varastointipaikkana. Kipsisakka-altaan vuodot ovat olleet vastauksen mukaan ulkopuolisesta syystä johtuvia vahinkotilanteita, joihin ei liity kenenkään laiminlyöntiä.

Perä vetoaa siihen, että on huolehtinut parhaiden asiantuntijoiden palkkaamisesta kaivoshankkeeseen. Perä katsoo, ettei hänen asiantuntemuksensa ja koulutuksensa olisi riittänyt kyseenalaistamaan asiantuntijakonsulttien metallien talteenottoa koskevia ratkaisuja.

Vastauksessa katsotaan, ettei mikään syytteissä kuvattu ole tuonut taloudellista hyötyä syytetyille. Edes osittaista väitetyn rikoshyödyn perimistä vastaajilta pidetään kohtuuttomana.