Tampereen Hervannasta tulossa ikääntyneiden mallikaupunginosa

Ympäristöministeriö ja Tampereen kaupunki kehittävät Hervannan kaupunginosasta ikäystävällistä asuinaluetta.

Ympäristöministeriön mukaan Hervannalle tehdään suunnitelma, jossa käydään läpi ikääntyneiden asumista sekä siihen liittyviä tarpeita. Samalla selvitetään, millaiset tulevaisuuden palvelut auttavat ikääntyneitä selviämään arjessa. Selvitystyöhön halutaan saada mukaan Hervannan asukkaat, alueen järjestöt ja yritykset sekä mahdolliset tulevat palveluntuottajat.

Ministeriön mukaan Hervannan kautta haetaan laajempaa näkemystä siihen, miten asuinaluetta kehittämällä voidaan edistää ikääntyneiden aktiivista elämää ja itsenäistä asumista.

Hanketta rahoittavat ympäristöministeriön lisäksi Tampereen kaupunki, Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry ja Tampereen Kotilinnasäätiö.