Tarkistuksessa virheitä? Matematiikan yo-kirjoitusten arviointi osin uusiksi

Matematiikan ylioppilaskirjoitusten arviointi menee osan kevään kirjoittajien osalta uusiksi.

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on lähettänyt ainakin Jyväskylän Normaalikoulun lukiolle sähköpostiviestin, jonka mukaan matematiikan suoritusten arvioinnissa ei ole "mahdollisesti noudatettu matematiikan kokeen sensoroinnista annettuja ohjeita".

YTL tarjoaa kirjeessään Norssin kevään yo-kirjoittajille mahdollisuutta saada kokeensa uudelleenarvioitavaksi.

Kenenkään pisteitä arvosanaa ei kuitenkaan uudelleentarkastuksen vuoksi alenneta, YTL lupaa.

– Uudelleentarkistus voi siten vaikuttaa nostavasti niihin arvosanoihin, jotka ovat lähellä ylemmän arvosanan pisterajaa, ylioppilastutkintolautakunnan viestissä rehtorille todetaan.

Mahdolliset virheelliset arvioinnit koskevat viestin perusteella sekä lyhyen että pitkän matematiikan kirjoittaneita.

Jyväskylän Normaalikoulun lukion rehtori Kirsti Kosken viestissä matematiikan kirjoittaneille oppilaille todetaan, että Norssi on päätynyt pyytämään tarkistusarvioinnin kaikille koulussa matematiikan nyt kirjoittaneille.

YTL lähettää kesällä uudet tutkintotodistukset niille, joiden arvosanat mahdollisesti paranevat.