Tavoitteet jo lähes ylittyivät - palokuolemien määrä kasvaa

Palokuolemien määrä Suomessa on huolestuttavassa kasvussa. Tänä vuonna tulipaloissa on kuollut 49 henkilöä, kun viime vuonna vastaavaan aikaan lukema oli 29. Tiedot ilmenevät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seurannasta.

Valtioneuvoston Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on vuonna 2015 Euroopan turvallisin maa. Yksi tavoite ohjelmassa on, että palokuolemien määrä vähenee 50 tapaukseen. Lukeman täyttyminen on nyt yhden uhrin päässä.

Tänä vuonna palokuolemissa menehtyneistä 32 oli miehiä ja 14 naisia. Kolmen sukupuoli ei ollut tiedossa. SPEK:n tilastojen mukaan viime vuosina ikäihmisten suhteellinen osuus palokuolemissa on ollut nouseva.

Valtaosa palokuolemista sattuu asunnoissa. Kerrostaloissa ihmisiä on menehtynyt 17, omakotitaloissa 19 ja rivi- sekä muissa pientaloissa 5.