Tekijänoikeusdirektiivi etenee EU:ssa – Parlamentti lisäsi kohdan, joka voi estää kuvien julkaisun urheilukisoista sosiaalisessa mediassa

Yksi EU:ssa valmisteltavan tekijänoikeusdirektiivin tuomista muutoksista on se, että direktiivi antaisi lehtikustantajille yksinoikeuden materiaaleihinsa. Ne voivat halutessaan kieltää artikkeleidensa käytön ja jakamisen.

Vaikkapa Twitterillä tai Amppareilla pitäisi olla lehtikustantajilta lupa siihen, että niiden sivuilla voidaan jakaa kustantajien materiaalia. Tähän on liitetty pelko valeuutisten nykyistä nopeammasta leviämisestä. Valeuutissivustot todennäköisimmin lisensoivat materiaalinsa vapaan levittämisen sallivalla lisenssillä, kun taas luotettavan median juttujen jakamiseen vaadittaisiin ennakkolupa.

Uutislinkki Facebookissa voi tuoda kustantajille lisätuloja – tai sitten ei

Direktiivi antaisi lehtikustantajille oikeuden neuvotella korvauksista julkaisualustojen kanssa. Esimerkiksi uutislinkki Facebookissa voisi jatkossa tuoda kustantajalle tekijänoikeuskorvauksia.

Suomessa kustantajat ja tekijänoikeuksien haltijat ovat suhtautuneet direktiiviin positiivisesti.

– On hirveän hyvä, että tällainen uusi oikeus saadaan. Nyt tilanne tuntuu epäreilulta, kun julkaisualustat käyttävät sisältöjä ja hyötyvät niistä maksamatta mitään. Olisi reilua, että molemmat puolet hyötyisivät, Medialiiton elinkeinopolitiikan johtaja Satu Kangas toteaa.

Vielä ei ole tiedossa, kuinka suuria kustantajien saamat korvaukset voisivat olla tai tulisiko niitä maksettavaksi juuri lainkaan.

– Saksassa lehtikustantajan lähioikeus ei julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ole suuremmin johtanut korvausten perimiseen linkittämisestä, vaan lehtikustantajat ovat ilmeisesti myöntäneet linkittämisoikeuden uutislinkkejä tarjoaviin sivustoihin ilmaiseksi, tekijänoikeusneuvos Viveca Still opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

Yksityisen ihmisen ei tarvitse huolehtia tekijänoikeuskorvauksista

Uudistus ei tuo yksittäiselle käyttäjälle korvausvelvollisuutta ei-kaupallisessa tarkoituksessa jaetuista sisällöistä. Vastuu sopimusten neuvottelusta olisi alustan ylläpitäjällä, esimerkiksi Youtubella tai Facebookilla.

– Se on selvää tässä vaiheessa, että yksityishenkilöt eivät missään olosuhteissa voi joutua maksajiksi, Medialiiton Satu Kangas toteaa.

Tavalliselle ihmiselle direktiivin vaikutukset voisivat näkyä selkeimmin, jos materiaalia ei saa ladattua nettiin tai esimerkiksi Google lopettaisi uutislinkkien julkaisun kokonaan. Suuretkin vaikutukset voivat jäädä palvelujen käyttäjältä silti pimentoon – puuttuvia linkkejä tai videoita ei välttämättä osaa kaivata.

– Direktiivin vaikutukset tavallisen ihmisen elämään voivat osin jäädä näkymättömiksi, toteaa Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anette Alén-Savikko.

Teoston yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden päällikkö Riikka Railimo ei usko, että tekijänoikeudella suojattu materiaali poistetaan alustoilta siksi, että korvauksista pitäisi neuvotella ja sopia.

– Päinvastoin se antaisi kuluttajille varmuuden, että se, mitä ladataan alustoille, on sallittua.

Korvauksettoman jakamisen raja on vielä hämärä

Direktiivin valmistelu on kesken, eikä vielä ole tiedossa, kuinka laaja uutisen sisällön jakamisen luo oikeuden neuvotella julkaisusta ja korvauksista.

Parlamentin hyväksymässä tekstissä todetaan, että pelkkä hyperlinkki ja muutaman yksittäisen sanan kopioiminen ei muodosta oikeutta.

Urheilukisojen kuvien julkaisu voi loppua

Valokuvien ja videoiden julkaiseminen urheilutapahtumista vaikkapa sosiaalisessa mediassa voi loppua, jos EU-parlamentin lisäämä artikla jää lopulliseen tekijänoikeusdirektiiviin.

Parlamentti lisäsi omaan tekstiversioonsa artiklan, jossa urheilutapahtumille annetaan tekijänoikeussuoja.

Tekijänoikeusneuvos Viveca Still opetus- ja kulttuuriministeriöstä toteaa, että jos kohta jää mukaan lopulliseen direktiiviin, kuvan, videon tai äänen tallentaminen ja julkaisu mistä tahansa urheilutapahtumasta voisi sen jälkeen vaatia luvan. Tekstistä ei käy ilmi, mitä parlamentti lopulta tarkoittaa lisäyksellä.

– On outoa antaa urheilutapahtumille puhdas tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeussuojaa annetaan yleensä luoville ilmaisuille, kyse on henkisen luomistyön suojasta, Still pohtii.

Toteutuessaan direktiivin kirjaus edellyttäisi, että julkaisualustalla kuten Googlella tai Facebookilla on oltava ennalta lupa kaikkeen sivustoilla urheilutapahtumista julkaistavaan aineistoon.

Nykyisestä poiketen lupa olisi oltava valokuvaajien ja videoiden tuottajien lisäksi myös urheilutapahtuman järjestäjältä. Nykyisin tekijänoikeuksien alaisen materiaalin julkai

Viveca Still muistuttaa, ettei kohta välttämättä mene läpi EU:n kolmikantaneuvotteluissa.

– Sellaisia näkökantoja on esitetty, että tämän läpimenomahdollisuudet ovat heikot.

Seuraavaksi kolmikantaan

Euroopan komissio teki syyskuussa 2016 ehdotuksen tekijänoikeusdirektiivin uudistamisesta.

Direktiivi koskee muun muassa lehtiartikkeleiden käyttöä ja yleisön saataviin saattamista.

Uudistuksen tavoitteena on tekijänoikeuteen pohjautuvan oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kilpailukykyisen talouden edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Tekijänoikeuksien omistajat uskovat, että muutos parantaa kustantajien ja tekijöiden neuvotteluvoimaa suhteessa kansainvälisiin jätteihin, kuten Youtubeen, Facebookiin ja Googleen.

EU-parlamentti hyväksyi oman versionsa direktiivin tekstistä syyskuussa.

Tekstistä on komission alkuperäisen ehdotuksen ja parlamentin tekstin lisäksi myös neuvoston versio.

Komission, parlamentin ja neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut direktiivin lopullisesta tekstistä alkavat tämän syksyn aikana.

Kun direktiivi on hyväksytty EU-tasolla, se täytyy panna vielä täytäntöön jokaisessa jäsenmaassa.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .