Tekniikka muuttaa myös ylioppilaskirjoituksia

– Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat digitaalisiksi vuoteen 2019 mennessä, mutta tekniikka voi tuoda mukanaan muitakin muutoksia.

– Opetusministeriön työryhmä esittää, että tutkinnossa voitaisiin käyttää avoimia oppimisympäristöjä. Kokeissa voisi käyttää osittain nettiäkin.

– Suullisten kielikokeiden arvioinnissa on tarkoitus hyödyntää tietotekniikkaa apuna, nopeuttamassa ja sujuvoittamassa käsittelyä.

– Kaikkiin kokeisiin tulisi oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

– Kokeiden tausta-aineistoissa voisi tulevaisuudessa olla materiaalia eri kielillä.

– Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista suorittaa ylioppilaskokeita useammin kuin kahdesti vuodessa. Kokelas voisi itse valita, milloin hän suorittaa kokeen, ja koe muodostettaisiin hänelle automaattisesti.

Ylioppilaskoe uudistuu – abeja kannustetaan kirjoittamaan matematiikka ja toinen kotimainen