Terveydenhoitajalla käynti ehkä maksulliseksi

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla terveyskeskuksessa tulee osin maksulliseksi ensi vuoden alussa, uutisoi Helsingin Sanomat sunnuntainumerossaan. 8,90 euron kertamaksun saa periä korkeintaan kolmelta käynniltä vuodessa. Jos potilas menee myös lääkärille, peritään vain yksi maksu.

Maksun perimisen mahdollistava lakimuutos tuli voimaan jo kesällä, mutta sosiaali- ja terveysministeriössä on vielä tekeillä asetus, jolla asiasta säädetään tarkemmin. Asetus tulee voimaan todennäköisesti tammikuun alussa. Kuntien terveyslautakunnat voivat päättää maksujen perimisestä tai perimättä jättämisestä. Kunta voi myös todeta, että hoitajalla voi edelleen käydä ilmaiseksi.

Terveydenhuollon asiakasmaksulakia muutettiin samalla, kun eduskunta päätti antaa hoitajille luvan kirjoittaa tiettyjä reseptejä. Hoitajien tehtävänkuvan laajenemisen myötä katsottiin, että hoitajakäynnistä voi periä maksun samoin kuin lääkärikäynnistä.

Maksullisiksi tulevat myös matkailijoille annettavat rokotukset sekä erilaisten todistusten hankkimisen hoitajalta.