Tiedustelua valvotaan nyt reaaliajassa – lähes kaikki on salassa pidettävää

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen saa pian työparikseen eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan. Samalla päätetään valtuutetun ja valiokunnan keskinäisen yhteistyön järjestämisestä.

Tiedusteluvalvonta alkoi samaan aikaan kesäkuussa voimaan tulleiden tiedustelulakien kanssa.

Mitä tiedustelun reaaliaikainen valvonta tarkoittaa?

Valtuutettu saa välittömästi tiedon kaikista tiedustelumenetelmien käyttöä koskevista päätöksistä. Valvontamenetelmien tarkemmat yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä.

Millaisia päätöksiä tiedustelumenetelmien käytöstä on tehty?

Tiedustelutoiminta on kokonaan salassa pidettävää, ja se rajoittaa myös toiminnan valvomisesta viestimistä.

Valvonnasta ei voida antaa sellaisia tietoja, jotka paljastaisivat välillisesti myös salassa pidettäviä tiedustelutoimintaa koskevia tietoja.

Mistä sitten voi kertoa?

Valtuutetun julkisessa vuosikertomuksessa tullaan esittämään valvonnasta sellaisia tilastotietoja, jotka eivät ole edellä mainitulla perusteella salassa pidettäviä. Ensimmäinen vuosikertomus annetaan keväällä 2020.

Miten valtuutetun ja valiokunnan työ eroaa?

Valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan kohdentumista operatiivisella tasolla ja valiokunta todennäköisesti seuraa sen kohdentumista strategisemmalla tasolla.

Millainen valvonta painottuu työssäsi?

Eräiden tiedustelumenetelmien käyttöön ei tarvita tuomioistuimen lupaa. Tällainen menetelmä on muun muassa tarkkailu. Myös tiedusteluviranomaisten kansainvälinen yhteistyö, ulkomaantiedustelu ja tiedusteluaineiston hävittäminen ovat huomiota vaativia aiheita.

Milloin kansalaiset voivat pyytää selvitystä tiedustelusta?

Kansalaiset voivat kannella tiedustelutoiminnan lainvastaisuudesta ja tehdä pyynnön tutkia itseensä kohdistuneen tiedustelumenetelmän käytön lainmukaisuus. Valtuutettu tutkii kantelun lähtökohtaisesti vain silloin, jos kantelussa esitetyn perusteella on aihetta epäillä lainvastaisuutta.

Milloin valvonta onnistuu parhaiten?

Tehokas valvonta edellyttää sisäisen ja ulkoisen valvonnan yhteistyötä. Ulkoisen valvonnan on helpompi säilyttää riippumattomuutensa ja sisäisen valvonnan on helpompi havaita toimintaan tosiasiallisesti liittyvät ongelmat.

Mikä aiemmassa taustassasi tukee eniten tehtävän hoitamista?

Olen ollut 35 viime vuoden aikana valmistelemassa eri turvallisuusviranomaisten toimivaltuuslainsäädäntöä, opettamassa sen soveltamista, soveltamassa sitä ja valvomassa sen soveltamisen lainmukaisuutta. Nämä eri näkökulmat täydentävät toisiaan.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .