Tieliikenteessä siirrytään kesänopeusrajoituksiin

Talviajan alennettuja nopeusrajoituksia aletaan poistaa tällä ja ensi viikolla. Nopeusrajoituksia nostetaan teillä porrastetusti etelästä pohjoiseen ja rannikolta sisämaahan, kertoo Liikennevirasto.

Nopeusrajoitusten muuttamista voidaan silti myöhentää kuun loppuun saakka, jos odotettavissa on huonoja sää- ja kelioloja.

Pääteillä talveksi 80 kilometriin alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä rajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta osuuksia, joilla on pysyvästi alempi rajoitus.

Sallitut enimmäisnopeudet nousevat lähes 9 000 tiekilometrillä.