Toiveet ja todellisuus eivät kohtaa – opetus ja ohjaus vähentyneet ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelijoiden saama opetus ja ohjaus on vähentynyt. Samaan aikaan opiskelijoiden tuen tarve on kasvanut.

Tällainen tilannekuva muodostuu OAJ Keski-Suomen toukokuussa toteuttamasta kyselystä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle.

Kyselyssä kysyttiin henkilöstöltä toisen asteen koulutuksen reformin vaikutuksia. Kyselyyn vastasi 101 opettajaa tai muuta opetushenkilöstöön kuuluvaa. Valtaosa vastaajista työskentelee Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gra-diassa tai Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokessa.

60 vastannutta koki, että opiskelijan saama opetus ja ohjaus ovat vähentyneet vuosina 2015–2018. Samaan aikaan valtaosa vastaajista (82 vastaajaa) koki, että opiskelijat tarvitsisivat aiempaa enemmän tukea.

– Opettajat haluavat tehdä työnsä hyvin, mutta ovat huolissaan siitä, että uudistuksen edellyttämään opiskelijoiden yksilölliseen tukeen ei ole aikaa eikä resursseja. Opiskelijoiden tärkeänä pitämä lähiopetus ja ohjaus on vähentynyt, kiteyttää Keski-Suomen ammatillisten opettajien puheenjohtaja Birgitta Mannila.

OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka arvioi, että opetuksen ja ohjauksen vähentyminen johtuu jo ennen reformia tehdyistä leikkauksista ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Rahoituksesta leikattiin viidesosa vuosina 2012–2017.

– Ammatillisen koulutuksen reformin myötä käyttöön tuli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), eli jokaiselle opiskelijalle tehdään yksilöllinen suunnitelma opinnoista. On ristiriitaista, että samaan aikaan opetuksen ja ohjauksen määrä on vähentynyt leikkausten vuoksi, sanoo Toikka.

OAJ Keski-Suomen kyselyn perusteella HOKSin tekemiseen liittyy paljon epätietoisuutta. Kyselyyn vastanneista 44 ei tiennyt, paljonko resursseja tähän on varattu ja 30 vastasi, että käytettävissä olevaa resurssia ei ole määritelty.

26 vastaajaa eli noin joka neljäs vastaaja ei osannut vastata kysymykseen siitä, kuka HOKSin käytännössä tekee.

– HOKSin tulkitseminen oikein niin, että siihen varataan riittävästi työaikaa, on vielä kesken, ja tämä stressaa opettajia. HOKS on keskeinen asia opiskelijan kannalta, arvioi Birgitta Mannila.

Kyselyssä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta ammatillisen koulutuksen uudistuksesta.

Moni vastaaja koki, että reformin käytännön toteutukseen ei ole vielä riittävästi ohjeita ja että tilanne on epäselvä.

”Äärimmäisen hyvä uudistus, mutta liian paljon auki oleviaasioita. Arkityössä esiintyy paljon tietämättömyyttä, ei löydy vastuuhenkilöitä kertomaan suuntaa. Tiedottaminen on ollut heikkoa”, kommentoi eräs vastaaja.

”Tieto reformista yleisellä tasolla ok, mutta mitä käytännössä tarkoittaa, miten henkilökohtaistaminen tullaan toteuttamaan ja millä resurssilla. Tunnit vähentyvät tulevana syksynä radikaalisti”, pohtii toinen.

– Tämä kevät on ollut siirtymävaihetta ja uuden opettelua. Toivon, että vuoropuhelu vahvistuu ja saamme riittävät resurssit sekä selkeämpää prosessin johtamista, kommentoi OAJ Keski-Suomen Birgitta Mannila.

Opettajalle ammatillisen koulutuksen uudistus toi lisää töitä

Gradia Jyväskylän eli entisen Jyväskylän ammattiopiston ravintola-alan opettaja Kirsi Kangasaho sanoo, että opettajien arjessa muutoksia on ollut viime aikoina paljon.

 – Gradiassa oli iso organisaatiouudistus vuodenvaihteessa, ja samaan aikaan tuli voimaan reformi. Konkreettinen muutos on ollut esimerkiksi se, että teemme nyt yhteistyötä aikuiskouluttajien kanssa.

Opintopolkujen yksilöllistämisen vaikutukset käytännön työhön ovat vielä auki.

– Elokuussa, kun uudet opiskelijat aloittavat, heille on tehtävä HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), jossa kartoitetaan, mitä osaamista jo on ja millaista oppimista vielä tarvitaan. Suunnitelmaa päivitetään opintojen aikana.

Kangasaho arvioi, että HOKSien tekeminen tulee osaksi opettajien työtä.

– Ongelmana on, ettei tähän ole osoitettu resursseja. Ryhmänohjaamiseen on 38 tuntia lukuvuodelle, ja jo tähän mennessä määrä on ollut riittämätön.

Kangasahon mukaan opiskelijoiden saama lähiopetus on vähentynyt ja vähentyy taas syksyllä.

– Ehkä jatkossa opetusresurssia keskitetään enemmän tukea tarvitseville ja nopeammin oppivat etenevät itsenäisemmin, pohtii Kangasaho.

Kangasahon mukaan koulutussopimuksen tulo ei ole muuttanut arkea ravintola-alalla. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista on jo aiemmin ollut yli puolet opinnoista.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .