Tuki maan koulutusjärjestelmälle parasta kehitysapua

Onnistunut tuki kokonaisen maan koulutusjärjestelmälle on esimerkki parhaasta kehityspolitiikasta, ilmenee ulkoministeriön kehityspolitiikkaa koskevasta raportista.

Tuessa koulutukseen yhdistyy raportin mukaan rahallista tukea, poliittista vuoropuhelua, asiantuntemusta ja vaikuttamista. Suomi on onnistunut erityisesti sellaisilla aloilla, joilla se toimii keskeisimpiensä arvojen pohjalta.

–  Yksi tämän raportin olennaisista viesteistä on, että Suomen on jatkossa järkevää keskittyä rajalliseen määrään johdonmukaisia teemoja ja toimintoja. Tuloksellisuus edellyttää pitkäjänteisyyttä niin resurssien kuin painopisteiden osalta, raportissa sanotaan.

Vuoden 2016 merkittävä määrärahaleikkaus on vähentänyt raportin mukaan kehityspolitiikan tuloksia. Leikkaukset kohdistuivat tuntuvasti monenkeskiseen yhteistyöhön, kansalaisjärjestöihin ja henkilöstöön. Ilmastorahoitus supistui erityisen paljon.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan on suunnattu uudenlaista rahoitusta, joita ovat kehityspoliittiset finanssisijoitukset ja lainat, joilla pyritään vahvistamaan kehitysmaiden oman talouden kantokykyä ja veropohjan rakentumista.

–  Lahjamuotoisen avun rinnalla finanssisijoitukset lisäävät yhteistyötä yksityissektorin kanssa ja tuovat kestävän kehityksen tueksi tarvittavia yksityisiä rahoitusvirtoja.

Uuden rahoitusmuodon tuloksista ei ole vielä käytettävissä raportoitua tietoa.

Epävakaat olot aiheuttavat vaikeuksia

Raportin mukaan hankalinta tulosten saavuttaminen on siellä, missä olot ovat epävakaita. Sen vuoksi Suomen on otettava nykyistä paremmin huomioon epävakauden aiheuttamat riskit.

–  Hauraissa oloissa hyvä tulos voi olla jo se, että saavutettu kehitys kyetään säilyttämään, eikä tilanne käänny huonompaan suuntaan.

Kaiken kaikkiaan Suomi on saavuttanut kehityspolitiikalle asetettuja tavoitteita verraten hyvin, ja Suomi saa aikaan myönteistä kehitystä, raportissa kehutaan.

Kehityspolitiikan tulosraportti luovutetaan eduskunnalle torstaina. Raportissa arvioidaan Suomen kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä vuosina 2015–2018.