Tupakointikiellot etenevät taloyhtiöissä

Taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoja asuinhuoneistojen parvekkeille ja terasseille tämän vuoden alusta lähtien.

Kunnissa tehdään syksyn aikana päätöksiä taloyhtiöiden hakemista tupakointikielloista. Eniten hakemuksia on vireillä Helsingissä, jossa loppukesän ja alkusyksyn aikana tulleiden hakemusten määrä lähenee jo kolmeakymmentä. Päätöksiä kielloista ei ole vielä tehty, kertoo tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen Helsingin kaupungin asumisterveydestä.

Taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoja asuinhuoneistojen parvekkeille ja terasseille tämän vuoden alusta lähtien. Kiellon haku vaatii yhtiökokouksen päätöksen. Kynnys kiellon myöntämiseen on ohjeistuksen mukaan matala.

Tupakointikieltohakemusten määrää ei kootusti tilastoida, vaan jokainen kunta seuraa tilannetta itsenäisesti.

STT selvitti kieltohakemusten määriä kuudessa Suomen suurimmassa kaupungissa. Espoon seudulla hakemuksia on saapunut kymmenkunta, Vantaalla vasta kolme. Tampereella, Turussa ja Oulussa saapuneiden hakemusten määrä jää vielä alle kymmeneen.

Kiellon kustannukset taloyhtiölle määräytyvät sen mukaan, miten paljon hakemus aiheuttaa työtä kunnalle. Esimerkiksi Turussa tuntitaksa on 60 euroa. Perusteellisesti tehty hakemus, johon ei tarvitse pyytää lisäselvityksiä, kustantaa hakijalle 300–500 euroa.

Noin puolet asukkaista vastasi kyselyyn, tupakointikielto saatiin

Parveketupakoinnin kieltänyt turkulainen taloyhtiö selvitti asukkaiden kantaa asiaan kyselyllä. Yhtiössä on 59 asuntoa. Lomakkeen palautti 58 prosenttia eli 34 huoneistoa. Vastanneista kolme neljäsosaa puolsi tupakointikieltoa.

Kuuleminen oli riittävää, vaikka asukkaista vain hieman yli puolet palautti lomakkeen, arvioi Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon johtaja Olli Sjövall. Asukkailla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä sekä lomakkeella että yhtiökokouksessa.

– Kunta katsoo, että kuulemisprosessi on mennyt lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Hakemuksessa on ollut mukana tuomioistuimen päätös yhtiökokouksen toimivaltaisuudesta, Sjövall sanoo.

Kiinteistöliitossa seurataan mielenkiinnolla kuntien päätöksiä, kertoo apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

– Meitä kiinnostavat esimerkiksi kuulemiseen liittyvät tulkinnat. Pitääkö joka ikistä asukasta kuulla ja miten se osoitetaan viranomaiselle, Pynnönen pohtii.

Ohjeistukset tupakointikieltojen käsittelystä antaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Kuntien yksittäisiin päätöksiin se ei ota kantaa.

Kieltopäätös vaatii asukkaiden kuulemista

– Taloyhtiö voi kieltää tupakoinnin yhteisillä piha-alueilla ja hallinnassaan olevilla yhteisparvekkeilla.

– Vuokranantaja voi vuokrasopimuksessa kieltää tupakoinnin vuokraamassaan asunnossa.

– Asuntojen parvekkeille taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa kunnalta. Päätöksen kiellon hakemisesta tekee yhtiökokous.

– Ennen päätöstä taloyhtiön tulee kuulla asukkaita. Tämän voi suorittaa esimerkiksi yhtiökokouskutsun yhteydessä jaettavilla lomakkeilla.

– Mikäli kuuleminen ja yhtiökokous eivät tuota täysin yksimielistä tulosta, täytyy taloyhtiön odottaa kolme kuukautta yhtiökokouspäätöksen lainvoimaisuutta.

– Tupakointikieltoa on mahdollista hakea myös sisälle asuntoihin. Se vaatii kuitenkin taloyhtiöltä näyttöä siitä, ettei savun kulkeutumista voi estää kohtuullisin korjauksin.

– Tupakointikielto on taloyhtiölle maksullinen. Kustannuksia aiheuttavat kunnan ja isännöitsijän työtunnit sekä lainvoimaisuustodistukset.

Lähde: Kiinteistöliitto

Haluaisitko omaan taloyhtiöösi tupakointikiellon?