Turvapaikanhakijoiden määrä näkyy oikeusasiamiehen luona

Eduskunnan oikeusasiamies: Suurimmat ongelmat koskevat suljetuissa laitoksissa olevia ihmisiä.

Poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä näkyy myös eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Viime vuonna kansliaan tuli 77 ulkomaalaisasioihin liittyvää kantelua, kun aiempina vuosina määrä on ollut 50–60.

Alkuvuodesta tahti on tiivistynyt, ja kanteluita on tullut jo 25. Jos sama tahti jatkuu, ulkomaalaisasioihin liittyvien kanteluiden määrä vuositasolla kaksinkertaistuu aiempiin vuosiin verrattuna.

Määrä on kuitenkin pieni verrattuna kaikkien kanteluiden määrään. Viime vuonna kanteluita tuli 4759, mikä on toiseksi suurin määrä oikeusasiamiesinstituution 96-vuotisessa historiassa.

Valtaosa ulkomaalaisasioihin liittyvistä kanteluista ei johda toimenpiteisiin, koska ne useimmiten koskevat valituskelpoisia päätöksiä.

– Varaudumme kuitenkin ulkomaalaisasioihin liittyvien kanteluiden määrän lisääntymiseen. Myös perehtymiskäyntejä maahanmuuttovirastoon, poliisilaitoksille, käräjäoikeuksiin, vastaanottokeskuksiin ja säilöönottoyksiköihin on jo tehty. Samoin olemme käyneet Tornion järjestelykeskuksessa ja alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoituspaikoissa, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläisen mukaan turvapaikanhakijoiden asiat on Suomessa pääsääntöisesti hoidettu hyvin, joskin oikeusasiamiehen tietoon tulee vain murto-osa asioista.

Viime vuonna oikeusasiamiehen kansliasta tehtiin ennätykselliset 152 tarkastusta. Kanteluiden ykkösaihe oli jo toista vuotta peräkkäin sosiaalihuolto. Kanteluita tulee runsaasti myös poliisiasioista, terveydenhuollosta ja rikosseuraamusalasta. Toimenpiteisiin johti noin 800 kantelua.

– Isoimmat ongelmat liittyvät laitoksiin, joissa hoidokit eivät itse pysty pitämään puoliaan. Tällaisia ryhmiä ovat psykiatrisessa hoidossa olevat, vanhukset, lapset ja vammaiset. Olemme lisänneet suljetuissa laitoksissa olevien ihmisten kohtelun valvontaa, Jääskeläinen kertoo.

Tuorein ja Jääskeläisen mukaan toivottavasti äärimmäinen esimerkki on Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian suljetulla osalla tapahtunut potilaiden kaltoinkohtelu. Vuosikausia vanhuksia lääkittiin tiedottomaksi, käsiteltiin kovakouraisesti ja uhkailtiin.

– Asiaa selvittävät poliisi, Valvira ja Fimea, joten oikeusasiamies ei siihen tässä vaiheessa puutu. Tilannetta ja sen selvittämistä kuitenkin seurataan.

Jääskeläisen mukaan monet ongelmista liittyvät julkisten palvelujen säästöihin ja niistä johtuviin voimavarojen puutteisiin mutta vain äärimmäisen harvoin viranomaisen tietoiseen laiminlyöntiin.

Esimerkiksi vanhusten laitoshoidossa ongelmat lisääntyvät, koska säästöpaineet kasvavat samalla kun vanhusten määrä lisääntyy.

– Vanhustenhoidon painopistettä siirretään kotihoitoon. Valvonnan kannalta se on ongelma, sillä emme voi mennä yksityisten ihmisten koteihin tarkastuksia tekemään.

Jääskeläisen mukaan on vaikea arvioida, onko lakisääteisten julkisten tehtävien yksityistäminen lisännyt kanteluiden määrää.

– Yksityistämisen ongelmat liittyvät kolmeen asiaan. Yksityisillä vastuut eivät ole yhtä selkeitä kuin virkamiehillä virkavastuu, rekrytoinneissa henkilöstön osaamisvaatimukset eivät ole yhtä selkeästi määriteltyjä kuin julkisella puolella ja yksityisillä toimintoja voi jäädä sisäisen valvonnan ulottumattomiin, Jääskeläinen listaa mutta muistuttaa, että yksityisillä esimerkiksi rakennukset ja muut fasiliteetit ovat usein julkisia paremmassa kunnossa.

Julkisia tehtäviä hoitavien yksityisten toimijoiden valvonnassa Suomi on askeleen muita maita edellä. Palvelut kuuluvat eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan piiriin toisin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.