Tutkijat: Kauhukuvien lietsominen pakolaisista lopetettava

Yliopistovaikuttajat vaativat poliitikoilta selvää puuttumista pakolaiskysymykseen epävarmuuden ja vihan vähentämiseksi. Heidän mukaansa kauhukuvia lietsomalla lisätään suomalaisten kielteistä suhtautumista pakolaisiin.

Näin kirjoittavat Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani ja viisi sosiaalipsykologian professoria eri yliopistoista avoimessa kirjeessään eduskunnalle ja pääministeri Juha Sipilälle (kesk.).

Tutkijoiden mielestä Suomessa ei ole riittävästi pohdittu, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä maahanmuutto on eduksi kaikille. Esimerkiksi nuorten ihmisten lukumäärän lisääntyminen turvaa eläkkeiden maksun, minkä vuoksi kotouttamiseen on panostettava voimakkaasti.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Liisa Laakso, Inga Jasinskaja-Lahti, Karmela Liebkind, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Vilma Hänninen ja Johanna Ruusuvuori.