Tutkimus: Asumistuki edelleen toimiva järjestelmä

Viime vuosina asumistukimenot ovat kasvaneet vauhdilla, mikä on aiheuttanut kritiikkiä tukijärjestelmää kohtaan.

Asumistuki on edelleen toimiva tukijärjestelmä. Se on toimiva tuki pienituloisten asukkaiden vuokra-asumisen mahdollistajana. Näin sanotaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamassa Asuntopolitiikan kehittämiskohteita -tutkimuksessa, joka julkistettiin tiistaina.

Viime vuosina asumistukimenot ovat kasvaneet vauhdilla, mikä on aiheuttanut kritiikkiä tukijärjestelmää kohtaan. Tutkimuksen mukaan asumistukea on kehitettävä, jotta siihen liittyviä kannustinloukkuvaikutuksia voidaan hillitä.

Asumistuen on epäilty osaltaan luovan painetta vuokrien nousulle. Tutkimuksen tekijöihin kuuluva Seppo Laakso muistuttaa, että asumistukimenoja ovat viime vuosina kasvattaneet nyt jo taittunut pitkäaikatyöttömyyden kasvu ja muutokset tukijärjestelmässä.

Tutkimuksessa nostetaan esille, että asumistuki mahdollistaa alueiden välistä liikkuvuutta. Laakso muistuttaa, että tukimenojen kasvua selittää ihmisten muutto kaupunkeihin vuokra-asuntoihin.

– Tätä kautta yritykset ovat saaneet työvoimaa. Työvoiman saannista on alkanut tulla pullonkaula yrityksille suurissa kaupungeissa.

Laakson mukaan asumistukijärjestelmän suitsiminen voisi olla riski kaupungistumiselle ja työllisyyden parantumiselle.

– Jos nyt kovasti leikataan asumistukimenoissa, niin säästetään niissä kuluissa, mutta aiheutetaan toiselta puolelta ongelmaa.

 

"Asuntopolitiikka kääntymässä oikeaan suuntaan"

Tutkimuksessa esitetään muutamia ehdotuksia asumistuen kehittämiseksi. Asuntomarkkinoiden väliinputoajia varten tarvittaisiin Helsingin seudun oloihin ja vuokratasoon sovitettua suoraa asumistukea.

Lisäksi tutkimuksen mukaan valtion tukeman Ara-tuotannon tontit tulisi vuokrata samoilla hintakriteereillä kuin vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Tämä nostaisi Ara-asuntojen vuokria kalliilla alueilla lähemmäksi markkinavuokria.

Jotta asukasrakenne myös kalliilla alueilla pysyisi monipuolisena, pitäisi siellä pienituloisille maksaa tutkimuksen mukaan lisäasumistukea korkean tonttivuokran kompensoimiseksi. Mikäli asukkaan tulotaso nousisi, lisäasumistuki vähenisi tai poistuisi.

Voisi luulla näiden muutosten edelleen monimutkaistavan asumistukijärjestelmää. Laakson mukaan tämä riski on olemassa, mutta hänen mukaansa muutos ohjaisi tarkemmin tuen tarvitsijoille.

– Päivähoitomaksutkin ovat tulosidonnaisia, eikä sitä erityisenä ongelmana pidetä, Laakso sanoo.

Tutkimushankkeessa selvitettiin tukijärjestelmien ohella pääkaupunkiseudun asunto-ongelmia. Analyysin mukaan ainoa keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua on asuntotarjonnan lisääminen.

Tällä hetkellä Helsingin asuntotuotanto ei ole etenkään pysynyt kysynnän kasvun tahdissa, ja asuntojen hinnat sekä vuokrat ovatkin nousseet muuta maata selvästi nopeammin.

 Mitään yksittäistä viisasten kiveä ongelmaan tutkimuksessa ei löydetty. Tutkimuksen tekijät ovat listanneet nipun toimia, joilla ongelmaa voidaan ratkoa. Tutkimuksen tekijöihin kuuluvan Janne Antikaisen mukaan radikaaleja suunnanmuutoksia ei ole syytä tehdä.

– Nyt on merkkejä siitä, että asuntopolitiikka on kääntymässä oikeaan suuntaan, ja niitä toimenpiteitä, mitä nyt on tehty, kannattaisi vaan painokkaammin viedä läpi, Antikainen sanoo.