Tutkimus: Kasvukeskuksissa työpaikat ja työttömät eivät kohtaa

Yhtäaikainen pula työpaikoista ja työntekijöistä on ensisijaisesti suurten kasvukeskusten ongelma.

Tuoreen tutkimuksen mukaan nämä kohtaanto-ongelmat liittyvät ensisijaisesti seitsemän suuren kasvukeskuksen – Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen seutukuntien – työmarkkinoiden toimintaan.

Näissä seutukunnissa sekä avointen työpaikkojen että työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut yhtäaikaisesti ja yhtäjaksoisesti vuosina 2013–2016.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan maan muissa 63 seutukunnassa työttömyys on noussut ilman merkittäviä muutoksia avoimien työpaikkojen määrässä tai niiden osuudessa.

Suhdanne- ja rakennemuutoksia kokeneissa seutukunnissa, kuten Kouvolassa, Imatralla ja Salossa, työttömyyden nousu on yhdistynyt samanaikaiseen avoimien työpaikkojen määrän laskuun.

Työmarkkinat ovat alituisessa muutoksessa. Uusia työpaikkoja syntyy ja vanhoja työpaikkoja tuhoutuu jatkuvasti. Kohtaanto-ongelmat voivat liittyä esimerkiksi osaamiseen tai siihen, että avoimet työpaikat ja työnhakijat ovat eri alueilla.

 

Taloudelliset kannusteet työllistymiseen heikentyneet

 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että työttömän työnhakijan työllistymisestä saama taloudellinen hyöty on heikentynyt finanssikriisin jälkeen.

Työttömien ja työllisten käytettävissä oleviin rahatuloihin perustuvien laskelmien mukaan työllistymisestä saatava keskimääräinen lisäansio on heikentynyt vuodesta 2009 vuoteen 2014. Käteen jäävä lisäansio vaihtelee sosioekonomisten ryhmien välillä. Lisätulot työllistymisestä ovat korkeimmat nuorilla, korkeasti koulutetuilla miehillä. Vähiten työllistyminen lisää tuloja alle 35-vuotiailla, vähän kouluttautuneilla naisilla.

 

Ongelmia pitää hoitaa kohdennetusti

 

Tutkimuksessa arvioidaan, että alueellista ja ammatillista liikkuvuutta sekä työn etsintää tehostavat toimet kannattaa kohdistaa suuriin seutukuntiin. Muilla alueilla kannattaa lisätä työvoiman kysyntää tukevia toimenpiteitä.

Tutkimuksessa nostetaan esille tuttuja teemoja työnteon kannattavuudesta ja työttömyyden pitkittymisestä. Sen mukaan työvoiman tarjonnan taloudellisia kannusteita on syytä vahvistaa. Koska pitkittyvä työttömyys lisää riskiä siirtyä työvoiman tarjonnan ulkopuolelle, pitkäaikaistyöttömyyttä on perusteltua pyrkiä lyhentämään kaikin mahdollisin keinoin.

Kohtaanto työmarkkinoilla – havaintoja ja politiikkasuosituksia -tutkimus julkaistiin tänään.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.