Tutkimus: Lasten kokema väkivalta on vähentynyt

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset ovat vähentyneet, selviää Poliisiammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran kyselytutkimuksesta.

Kehityssuunta kuitenkin vaihtelee väkivaltatyypistä riippuen. Esimerkiksi kuritusväkivalta on vähentynyt, ryöstöjen kohteeksi joutuminen on pysynyt ennallaan ja varkaudet jopa yleistyneet.

Kyselyn tiedot eivät ole yhdensuuntaisia poliisin tietoon tulleiden rikosten kanssa. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrä on kasvanut viime vuosina, mutta vastaava kehitys ei näy kyselyaineistossa. Tutkija Monica Fagerlundin mukaan tämä viittaa siihen, että nämä rikokset tulevat aiempaa useammin viranomaisen tietoon, vaikka niiden määrä ei ole lisääntynyt.

Viime syksynä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 11 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista lasta.