Tutkimus: Liikenteessä roikutaan ja ohitetaan rumasti

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että liikenteessä roikutaan liian usein toisten perässä ja ohitetaan riskeistä piittaamatta. Joka toinen autoilija kokee myös kaahaamisen yleistyneen, ilmenee Liikenneturvan teettämästä tutkimuksesta.

Omastakin auton käytöstä vastaajat löysivät puutteita. Neljä kymmenestä vastaajasta myönsi itse joskus kaahanneensa ja hivutelleensa turhan liki edellä ajavan takapuskuria. Lähes joka kolmas tunnusti ottaneensa riskejä ohitustilanteessa.

Suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että liikenteen ilmapiiri ei ole muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana. Kyselyyn vastanneista vain kolmannes katsoi, että ilmapiiri oli huonontunut. Kuuden prosentin mielestä se oli parantunut.

Kyselyä varten haastateltiin yli 1600:aa ihmistä, joista vajaat 80 prosenttia oli autoilijoita. Tutkimuksen teki TNS Gallup.