Tutkimus: Nuoruuden persoonallisuustyyli ennustaa tulevaisuuden identiteettiä – tukea identiteetin selkeyttämiseen tarvitaan usein vielä keski-ikäisenäkin

Se, millainen persoonallisuustyyli ihmisellä on nuoruudessa, ennustaa identiteetin muotoutumista myöhemmällä aikuisiällä, kertoo Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tuki ja kannustus identiteetin selkeyttämiseksi voi olla tarpeen vielä keski-ikäisellekin ja tuessa pitäisi huomioida erilaiset persoonallisuustyylit.

Persoonallisuustyyli muodostuu luonteenpiiteistä, asenteista ja päivittäisistä toimintatavoista. Tutkimuksessa molemmilla sukupuolille määriteltiin kolme persoonallisuustyyliä.

Nuorten naisten persoonallisuustyyleiksi määriteltiin urasuuntautuneet, perinteisempään naisten rooliin suuntautuneet sekä haurasta elämänhallintaa osoittavat naiset.

Miesten persoonallisuustyyleiksi taas määriteltiin joustavat ja ulospäin suuntautuneet, vetäytyvät sekä käyttäytymisen hallinnan vaikeuksia omaavat miehet.

Tutkimuksessa ilmeni, että naisten persoonallisuustyylit muodostuivat lähinnä heidän sosiaalisten rooliensa kautta, kun taas miesten persoonallisuustyylien erot rakentuivat luonteenpiirteiden kautta.

Tutkimuksen mukaan, että naisilla urasuuntautuneisuus ennusti vahvaa oman identiteetin selkeyttä läpi aikuisuuden. Perinteisempään naisen rooliin samaistuvat naiset taas pohtivat identiteettiään urasuuntautuneita vähäisemmän, mutta tämä ero tasoittui 50. ikävuoteen mennessä. Hauras elämänhallinta puolestaan oli yhteydessä kaikkein vähäisempään identiteetin selkeytymiseen.

Miesten tulokset olivat tutkijoista yllättäviä. Selvisi, että identiteetti vaihteli miehillä, joilla oli ongelmia käyttäytymisen hallinnassa. Heidän identiteettinsä kehitys oli vielä 27-vuotiaana kypsymätöntä, mutta eteni sitten vauhdikkaasti 42-vuotiaaksi. Tämän jälkeen kehitys kuitenkin kääntyi selvään laskuun.

– Tarvitsemme lisätutkimusta tämän havainnon ymmärtämiseksi. Muut tulokset viittaavat siihen, että nämä vahvasti ulkoisten ärsykkeiden ohjaamat miehet ovat erityisen haavoittuvia esimerkiksi ympäristössä ja taloudellisissa mahdollisuuksissa tapahtuville muutoksille, pohtii dosentti Päivi Fadjukoff Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta.

Tutkimus on osa professori Lea Pulkkisen vuonna 1968 aloittamaa Jyväskylän yliopiston Lapsesta aikuiseksi –pitkittäistutkimusta, joka jatkuu edelleen. Osallistujien ikääntyessä tutkimus on siirtynyt psykologian laitoksesta Gerontologian tutkimuskeskukseen, jossa sitä johtaa tutkimusjohtaja Katja Kokko.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .