Tutkimus: Päivystyslääkärit ovat vaarallisen väsyneitä

Lääkäreiden pitkät päivystysvuorot voivat olla vaaraksi sekä potilaalle että lääkärille. Päivystystaakkaa tutkineen Pirjo Lindforsin mukaan lääkäreiden väsymisestä ja siitä koituvista lieveilmiöistä ei uskalleta puhua.

Lääkäreiden jopa vuorokauden mittaiset päivystysvuorot voivat heikentää merkittävästi kognitiivistä suorituskykyä. Amerikkalaisessa tutkimuksessa sisätautilääkäreiden keskimääräiseksi älykkyysosamääräksi mitattiin 70, kun nämä tekivät älykkyystestin 24–32 tunnin mittaisen päivystyksen jälkeen. Älykkyysosamäärää 70 pidetään lievän kehitysvammaisuuden rajana.

Erikoislääkäreistä anestesialääkärit – jotka vastaavat potilaan nukuttamisesta ja kivunhallinnasta – kokevat tavallisesti päivystysrasituksen suurimmaksi.

Seppo Alahuhdan ja Pasi Ohtosen tekemän tutkimuksen mukaan joka kymmennen suomalaisen anestesialääkärin kuolema on johtunut itsemurhasta. Itsemurha-alttius on kansainvälisestikin yleinen lääkärien ongelma.

Lue lisää sunnuntain 15.9. Keskisuomalaisesta.