Tutkimus: Riskitekijät vähenivät – sepelvaltimotautikuolleisuus laski rajusti

Kolme merkittävintä sydän- ja verisuonitautien riskitekijää ovat tupakointi sekä korkea verenpaine ja kolesteroli.

Työikäisten suomalaisten sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt 40 vuoden aikana jopa 80 prosenttia. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta.

Kaksi kolmasosaa sepelvaltimotautikuolleisuuden laskusta johtui tutkimuksen mukaan riskitekijöiden vähenemisestä. Kolme merkittävintä sydän- ja verisuonitautien riskitekijää ovat tupakointi sekä korkea verenpaine ja kolesteroli.

THL seurasi työikäisten (35–64-vuotiaiden) itäsuomalaisten sepelvaltimotautikuolleisuuden muutosta vuosina 1972–2012 Finriski-tutkimusten pohjalta. Tuloksia on julkaistu British Medical Journal -lehdessä.

Miehillä kuolleisuus väheni 40 vuoden aikana 82 prosenttia ja naisilla 84 prosenttia. Eniten terveyttä paransivat verenpaineen ja kolesterolitason lasku.

Kolmasosa kuolleisuuden vähenemisestä johtui muista tekijöistä kuin kolmen keskeisen riskitekijän muutoksesta. Sepelvaltimotautikuolleisuuden laskuun ovat THL:n mukaan todennäköisesti vaikuttaneet myös parantunut ravitsemus ja tehostunut hoito.