Tutkimus: Tulotaso periytyy voimakkaimmin miehille

Pieni- ja suurituloisuus periytyvät usein perheissä sukupolvelta toiselle. Helsingin yliopiston tutkimuksesta ilmenee, että lapsuudenperhe selittää tulotasoa voimakkaammin miehillä kuin naisilla.

Tutkijoiden mukaan ero voi johtua työmarkkinoista, sillä naisvaltaisilla aloilla tulot ovat matalammat ja kapeammin jakautuneet kuin miehille tyypillisillä aloilla.

- Voi myös pohtia, asetetaanko lapsuudenperheessä poikia kohtaan erilaiset odotukset kuin tyttöjä kohtaan, sanoo tutkija Outi Sirniö Helsingin yliopistosta.

Tutkimuksesta ilmenee, että yli kolmannes suurituloisten lapsista päätyy itse kolmikymppisenä suurituloiseksi. Pienituloisten lapsista vastaava osuus on reilu kymmenesosa.

Jos nuori on lähtöisin pienituloisesta perheestä, on hänellä tutkimuksen perusteella nelinkertainen riski päätyä pienituloiseksi verrattuna suurituloisten vesaan.