Tutkimus: Tupakointi altistaa nuoret psykooseille

Vähintään kymmenen savuketta päivittäin polttavilla nuorilla on korkeampi psykoosiriski kuin tupakoimattomilla nuorilla. Riski käy ilmi professori Jouko Miettusen johtamasta tutkimuksesta, jonka tuloksia julkaistiin vastikään Acta Psychiatrica Scandinavica -lehdessä.

Myös tupakoinnin aloittaminen alle 13-vuotiaana lisäsi psykoosiriskiä.

– Tutkimuksessa havaittiin, että päivittäinen ja runsas tupakointi oli itsenäisesti yhteydessä myöhempään psykoosiriskiin, vaikka aiemmat psykoottiset kokemukset, muu päihdekäyttö, vanhempien psykoosihistoria ja päihdeongelmat otettiin huomioon. Etenkin hyvin nuorena aloitettu päivittäinen tupakointi oli merkittävä riskitekijä, akatemiatutkija Miettunen sanoo.

Hänen mukaansa nuorten tupakoinnin ennaltaehkäisyllä on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia väestön mielenterveyteen myöhemmällä iällä.