Tutkimus: Vesipiipun pössyttely on vaarallista – toisin kuin moni luulee

Tutkimus osoitti, että säännöllinen vesipiipun polttelu on vahingollista keuhkoille ja koko elimistölle.

Vesi­piipun tupruttelu lisääntyy siinä missä sähkötupankin polttaminen, samalla kun taval­listen savuk­keiden poltta­minen vä­henee todettujen terveys­riskien ta­kia. Vesipiipun sauhutus ei ole kuitenkaan vaaratonta, vaan terveydelle haitallista siinä missä tupakin tupruttelukin, Potilaan lääkärilehti kertoo.

Lehden mukaan tuore jordanialaistutkimus osoittaa selvästi, et­tä säännöl­linen vesi­piipun polt­telu on vahin­gol­lista sekä keuh­koille että ko­ko eli­mis­tölle.

Jorda­nia­laiset tut­kijat selvit­tivät vesi­piipun polt­telun vaa­roja 138 hen­kilön aineis­ton avulla. Puo­let tutkituista oli täy­sin tupa­koi­mat­tomia ja puo­let oli polt­tanut vesi­piippua keski­määrin 4,9 vuot­ta.

Vesipiipun polttajilla hengitysoireita ja hengenahdistusta rasituksessa

Tutkimuksessa vesi­piipun poltte­li­joista 72 prosenttilla oli hengi­ty­soi­reita, kun tupa­koi­mat­to­mista niitä oli vain 22 prosentilla. Jo­ka kolman­nella vesi­piipun poltte­li­jalla oli jo henge­nah­dis­tusta rasi­tuk­sessa ja liman­nousua. Vesi­piipun polt­tajien spi­ro­met­ria­ eli hengityskoetulos oli myös huo­nompi kuin tupa­koi­mat­tomien.

Lehden mukaan viime aikona yleistyneet sähkötupakat muistut­tavat savu­mää­rältään vesi­piip­puja. Näin ollen on luultavaa, että vesipiippujen keuh­koille aiheut­tamat hai­tat ovat saman­ta­soisia kuin sähkötupakkien.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.