Tutkimus selvitti: lasten yksinäisyys yhä yleistä, muttei ole lisääntynyt

Turun yliopistossa on tutkittu 8–9-vuotiaiden lasten kokemuksia vuosina 1989, 1999, 2005 ja 2013.

Lasten yksinäisyys ei ole lisääntynyt neljännesvuosisadan aikana, ilmenee lasten kokemaa yksinäisyyttä ja kokemuksen muuttumista selvittäneestä tutkimuksesta. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on tutkittu 8–9-vuotiaiden lasten kokemuksia vuosina 1989, 1999, 2005 ja 2013.

Vaikka yksinäisyys ei ole kasvanut 24 vuodessa, yksinäisiä lapsia on paljon. Noin 15 prosenttia tutkimukseen osallistuneista lapsista tunsi itsensä usein yksinäiseksi ja noin 5 prosenttia aina yksinäiseksi.

Lasten yksinäisyyden kokemukseen olivat yhteydessä psyykkiset ongelmat, kuten käytös- ja tunne-elämän ongelmat sekä hyperaktiivisuus ja muussa kuin ydinperheessä asuminen.

Tutkimukseen osallistui noin 1 000 lasta kunakin tutkimusvuonna. Tietoa kerättiin lapsilta, vanhemmilta ja opettajilta samoilla menetelmillä eri ajankohtina.

Tutkimuksessa ilmeni, että opettajat ja vanhemmat arvioivat lasten ystävien määrän pienemmäksi kuin lapset itse. Koska yksinäisyys on subjektiivinen kokemus, olisi erityisen tärkeää, että lapselta itseltään kysyttäisiin hänen kokemuksistaan, sanoo lasten psyykkisten ongelmien muutoksesta väitöskirjaa tekevä Lotta Lempinen.

Tutkimus on osa laajempaa toistuvaa poikkileikkaustutkimusta, joka kartoittaa lasten psyykkistä terveydentilaa ja sen muutoksia neljännesvuosisadan aikana.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.