Työnseisaukset kaupan alalla alkoivat – osapuolet täysin eri linjoilla niiden laajuudesta

"Se kertoo Kaupan liiton asenteesta vaieta meidät henkilöstöryhmänä hiljaisiksi."

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työtaistelu alkoi tiistaina 12 tuntia kestäneellä työnseisauksella. Kiistan jatkosovittelusta ei tällä hetkellä ole sovittu mitään ja ensimmäisen päivän perusteella osapuolet ovat edelleen hyvin kaukana toisistaan.

YTN:n mukaan työnseisauksessa oli mukana reilu puolet lakon piirissä olevien yritysten toimihenkilöistä, eli noin 2 500 henkilöä, kertoi YTN:n kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula STT:lle. Työnantajapuolta edustava Kaupan liitto taas ilmoitti jäsenyrityksistä saamansa tiedon perusteella, että osanottajia oli 120, eli vain noin kolme prosenttia lakon piirissä olleiden yhtiöiden ylemmistä toimihenkilöistä.

– Se kertoo Kaupan liiton asenteesta vaieta meidät henkilöstöryhmänä hiljaisiksi, paheksui Rantamaula.

Osapuolten näkemykset eroavat myös siitä, kuinka moni toimihenkilö voisi teoriassa osallistua. YTN laskee, että ylempiä toimihenkilöitä on kaupan alalla noin 21 000, Kaupan liitto arvioi lukumääräksi kaikkiaan 7 000–8 000.

YTN:n työtaistelutoimet koskevat keskeisiä kaupan alan yrityksiä kuten Keskoa, SOK:ta, Stockmannia, Oriolaa, Instru Optiikkaa sekä Inex Partnersia.

Työnseisausten ei odoteta ainakaan aluksi juuri näkyvän kauppojen asiakkaille. Työtaistelutoimet kohdistuvat pääkonttoritoimintoihin, tukitoimintoihin ja järjestelmän ylläpitoon. Seuraava työnseisaus on torstaina, puolesta yöstä puoleen päivään Inex Partnersissa ja Keskossa. Sen jälkeen vuorossa on uusi työnseisaus perjantain puolestapäivästä puoleenyöhön.

Kiistassa on pääosin kysymys siitä, pitäisikö kaupan alan ylemmille toimihenkilöille solmia työehtosopimus. YTN:n mukaan sellainen tarvitaan, jotta korvauksettomat ylityöt ja työkuormitus saataisiin kuriin. Kaupan liiton mielestä työehtosopimuksen sijasta tarvitaan laajempaa paikallista sopimista.

– Kun ottaa huomioon työnseisaukseen osallistuneiden lukumäärän, on hyvin vaikea uskoa YTN:n väitettä, että yhdeksän kymmenestä alan ylemmästä toimihenkilöstä haluaa alalle työehtosopimuksen. Taustalla lieneekin YTN:n halu lisätä omaa vaikutusvaltaansa kaupan alalla, sanoi Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.