Työntekijäpuoli hylkäsi sovintoesityksen sähköalan työriidassa

Paltan työmarkkinajohtaja arvostelee rajusti Sähköliiton johtoa

Sähköliitto on hylännyt sovittelija Jukka Ahtelan antaman sovintoesityksen sähköalan työriidassa. Työnantajapuolelle eli Paltalle ja Sähköteknisille työnantajille sovintoesitys olisi kelvannut.

Esityksen hylkäämisestä seuraa, että Sähköliiton työnseisausuhat ovat voimassa.

Sähköliitto on ilmoittanut työnseisauksista, jotka alkaisivat 17. toukokuuta sähköistys- ja sähköasennusalalla Paltan ja Sähköteknisten työnantajien jäsenyrityksissä. Alalla on voimassa ylityökielto. Lakot koskisivat yli viittätuhatta Sähköliiton jäsentä.

Sähköliittoa hiertää erityisesti kilpailukykysopimukseen sisältyvä työajan pidennys. Liitto tavoittelee pidennyksen muuttamista määräaikaiseksi.

– Sovittelijan esitys lisäsi kuitenkin työnantajan direktiota pidennyksen toteuttamistapoihin, mikä olisi saattanut työntekijät entistä eriarvoisempaan asemaan, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti sanoo.

Väntin mukaan sovintoesitys sisälsi muitakin oleellisia heikennyksiä Sähköliiton jäsenille.

Palta ryöpyttää Sähköliiton johtoa

Palvelualojen työnantajia edustavan Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara arvostelee rajusti Sähköliiton johdon toimintaa.

– Työehtosopimusta ei synny vain sanomalla kaikkeen ei. Liitto, joka vain asettaa reunaehtoja ja vaatimuksia eikä kykene kompromisseihin, ei ole vakavasti otettava neuvottelukumppani, Sajavaara sanoo.

Sajavaaran mukaan työnantajapuoli on tehnyt kaikkensa kompromissin saavuttamiseksi. Hän pitää työntekijäpuolen perusteita lakkoilulle "todella huterina".

Kiistassa annettiin ensimmäinen sovintoehdotus jo huhtikuun alussa. Myös silloin Sähköliitto hylkäsi esityksen.

Sähköliitto on vaatinut, että neuvottelut käytäisiin työmarkkinaosapuolten kesken, ei valtakunnansovittelijan toimistolla. Sähköliitto toisti tämän näkemyksensä keskiviikkona uuden sovintoesityksen hylättyään.