Työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät - lääkärillä raadollinen selitys

Poissaoloja kertyi EK:n jäsenyrityksissä viime vuonna keskimäärin 4,0 prosenttia työajasta.

Työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät viime vuonna, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työaikakatsaus vuodelta 2015.

Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja kertyi EK:n jäsenyrityksissä keskimäärin 4,0 prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 4,3 prosenttia. Teollisuudessa sairauspoissaolot vähenivät suhteellisesti enemmän kuin palvelualoilla. Luvut perustuvat EK:n jäsenyrityksille suunnattuun kyselyyn, johon koottiin noin 202 000 työntekijän tiedot eri toimialojen yrityksistä.

EK:n asiantuntijalääkäri Jan Schugk kirjoittaa EK:n blogissa, että olisi mukavaa ajatella myönteisen muutoksen johtuvan hyvästä johtamisesta, työilmapiirin kehittämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä.

– Valitettavasti on todennäköistä, että sairauspoissaolojen vähenemisen takaa löytyy myös raadollisempia tekijöitä. Pitkän aikavälin lukuja tarkastellessa näkyy selvästi, että sairauspoissaolot seuraavat talouden trendejä: noususuhdanteen aikana sairauspoissaolot lisääntyvät, ja laskusuhdanteen aikana ne vähenevät, Schugk kirjoittaa.

Schugk ottaa esimerkiksi teollisuuden työntekijöiden sairauspoissaolot ilman työtapaturmien aiheuttamia poissaoloja. Ne olivat matalimmillaan edellisen taantuman aikana vuonna 1993 ja lisääntyivät sitten aina vuoteen 2007. Kun talous alkoi syöksyä vuonna 2008, sairauspoissaolot lähtivät taas laskuun.

Schugkin mukaan taloustilanteen ja sairauspoissaolojen kytköstä selitetään ainakin kahdella seikalla: muutoksella sekä sairauskäyttäytymisessä että työntekijäkunnassa.

– Kun talous on tiukoilla ja työpaikat kiven alla, kasvaa kynnys jäädä pois töistä sairauden vuoksi tai siihen vedoten. Toisaalta työelämästä karsiutuu taantuman myötä enemmän sellaisia henkilöitä, joiden työkyky on syystä tai toisesta muita heikompi.

– Vastaavasti hyvän taloustilanteen aikana poissaolokriteereitä on varaa löysätä ilman pelkoa työpaikan menettämisestä. Työllisyysasteen kasvaessa työelämään tulee myös mukaan enemmän henkilöitä, joilla on jonkinasteisia työkykyongelmia.

Lähde: EK:n blogi