Työpaikan heikko eettinen kulttuuri voi johtaa väärinkäytöksiin

Mitä yhteistä on autoteollisuuden päästöhuijauksilla, organisaatioissa tapahtuvilla väärinkäytöksillä kuten kavalluksilla tai vanhusten kaltoin kohtelulla? Kaikkia niitä voi yhdistää työpaikan heikko eettinen kulttuuri eli puutteet henkilöstön ohjeistamisessa oikein toimimiseen.

– Organisaatiokulttuurin eettisyydellä on merkitystä työntekijöiden toimintaan ja työhyvinvointiin. Jos työyhteisön etiikka ei ole kunnossa, se voi aiheuttaa esimerkiksi ylläkuvattua epätoivottavaa käyttäytymistä, pohtii psykologian maisteri Pia Pihlajasaari.

Hän on tutkinut väitöskirjassaan, miten eettinen organisaatiokulttuuri on yhteydessä henkilöstön työhyvinvointiin ja johtajien työpaikan vaihtoihin.

– Tulosten mukaan organisaatiokulttuurin eettisyys, eli yhteiset käsitykset hyvistä ja oikeista toimintatavoista, vähentää henkilöstön stressiä ja tukee johtajia pysymään organisaationsa palveluksessa, Pihlajasaari kertoo.

Hän korostaa, että vastuu eettisesti oikeiden päätösten tekemisestä ei kuulu yksin työntekijöille, sillä myös organisaation kulttuuri vaikuttaa päätöksentekoon.

– Työelämän kiristyneet vaatimukset ja vallitseva epävarma taloustilanne lisäävät keskustelua organisaatioiden eettisyydestä ja työntekijöiden mahdollisuuksista tehdä työtään omien arvojensa mukaan. Ulkoiset paineet asioiden vääristelemiseen, lakien rikkomiseen tai omantunnon vastaiseen toimintaan asettavat henkilöstön valintatilanteeseen, jossa oikein toimiminen voi olla haastavaa ja hyvinvointi joutua koetukselle.

Ylin johto näyttää muille esimerkkiä

Autonvalmistaja Volkswagenin päästöhuijaukset ovat ajankohtainen esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos organisaation etiikkaa ei ole kohdallaan. Kuinka arvioit Volkswagenin toiminnan vaikuttavan yrityksen henkilöstöön?

– Uskoisin, että tilanne on henkilökunnalle erittäin kuormittava. Lisäpaljastuksia odotellessa ihmiset roikkuvat ikään kuin löysässä hirressä. En ole yllättynyt, jos osa heistä sairastuu työuupumukseen ja joutuu sen vuoksi jäämään pois työelämästä, Pihlajasaari sanoo.

Hänen mukaansa on myös todennäköistä, että monet johtajat saattavat äänestää jaloillaan ja vaihtaa työpaikkaa, mikäli se vain on mahdollista.

– Tutkimus osoitti, että eettinen organisaatiokulttuuri vähentää johtajien työpaikan vaihtoja. Heikko eettinen kulttuuri sen sijaan lisää niitä.

Ylin johto muodostaa organisaatiokulttuurin keskeisen tukipilarin, koska johtajien esimerkki ohjaa myös alaisia päätöksenteossa.

– Ylimmän johdon puutteet esimerkillisessä toiminnassa voivat saada johtajat epäröimään omien arvojensa yhteensopivuutta organisaation ylintä valtaa käyttävien kanssa. Tilanne voi ajautua arvoristiriitaan, jonka johtajat ratkaisevat työpaikkaa vaihtamalla.

Pankissa paras etiikkaa 

Väitöstutkimus perustui keskisuuren kaupungin, maakunnallisen pankin ja teollisuudelle suunnittelupalveluja tarjoavan organisaation henkilöstöiltä sekä eri alojen johtajilta kerättyyn kyselytutkimukseen.

– Kaikkien tutkittujen organisaatioiden henkilöstö arvioi, että oman työpaikan eettinen kulttuuri on suhteellisen korkealla tasolla. Parhaat pisteet sai pankki, Pia Pihlajasaari toteaa.

Hän uskoo, että tuloksen taustalla on rahoitus- ja vakuutusalan tiukka sääntely.

– Määräyksissä edellytetään, että asiakkaiden varoja hoitavien pankkien toiminnan tulee olla eettisesti korkeatasoista ja henkilöstön täytyy toimia oikein.

Pia Pihlajasaaren psykologian väitöskirjan "Eettinen organisaatiokulttuuri: Yhteydet työhyvinvointiin ja työpaikan vaihtoihin" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa lauantaina 12. joulukuuta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.