Työryhmä: Aseet turvakaappeihin tai asehotelliin

Sisäministeriön työryhmä esittää useita muutoksia aselakiin. Irrotettua aseen osaakaan ei saisi tulevaisuudessa säilyttää muuten kuin lukkojen takana.

Erityisen tehokkaan aseen tai yli viiden tavallisen aseen säilytyspaikaksi kelpaisi vain hyväksytty turvakaappi tai poliisin hyväksymä tila. Samat säilytysvaatimukset koskisivat myös tehokkaita ilma-aseita. Hyväksytyn kaapin hankintaan ehdotetaan vuosien siirtymäaikaa.

Työryhmä esittää aseille myös vaihtoehtoista säilytystapaa. Asetta voisi pitää asealan yrittäjän tiloissa toimivassa asehotellissa.

Myös lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuteen esitetään täsmennyksiä. Työryhmän mielestä lääkäreiden pitäisi ilmoittaa poliisille, kun ihminen on todettu itselle tai muille vaaralliseksi tai määrätty pakkohoitoon vaarallisuuden takia.

Esitys aselaista on tarkoitus saada eduskuntaan ensi syksynä.