Työryhmä muuttaisi rikollisryhmän määritelmää

Oikeusministeriön työryhmä yhtenäistäisi sääntelyä järjestäytyneistä rikollisryhmistä. Ongelmana on ollut muun muassa se, että viranomaiset ovat olleet erimielisiä siitä, mitä järjestäytynyt rikollisuus on.

Työryhmä ehdottaa, että järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitettaisiin vähintään kolmen hengen jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia. Muutos tarkoittaisi sitä, ettei ryhmän tarvitsisi olla järjestäytynyt rikosten tekemistä varten.

Rikosten pitäisi olla pääasiassa sellaisia, joista on säädetty vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus. Lisäksi mainittaisiin kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

Työryhmä ehdottaa, että kyse olisi rikosten tekemisestä osana ryhmän toimintaa, ei enää rikollisryhmän jäsenenä.

Määritelmä siirrettäisiin säännökseen rangaistuksen koventamisperusteista.