Työsuhdematkalipun veroetuun tulee lisäkorotus

Työsuhdematkalipusta tehdään työntekijöille vieläkin edullisempi, kuin aiemmin on luvattu. Eduskunta on korottamassa matkalipun kokonaan verovapaan määrän 300 euroon. Hallitus oli esittänyt täyden verovapauden ylärajaksi 200 euroa.

Hallituspuolueiden sopima muutos kirjattiin valtiovarainvaliokunnan tänään hyväksymään mietintöön.

Tällä hetkellä työntekijän saamasta työsuhdematkalipusta verotettavaksi tuloksi lasketaan 75 prosenttia.

Työsuhdelippu on joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu, jonka työnantaja voi hankkia työntekijöille pääasiassa asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten. Työnantaja voi halutessaan kustantaa etuuden joko kokonaan tai osittain.

Jos työnantajan kustantama osuus on jatkossa enemmän kuin 600 euroa, mutta enintään 3 400 euroa, etuuden verotusarvo on hallituksen esityksen mukaan 400 euroa.

Valiokunnan verojaoston puheenjohtaja Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että kokonaan verovapaan määrän kasvattamisella halutaan lisätä vielä työsuhdematkalipun houkuttelevuutta.