Työtön voi pudota terveydenhuollon kelkasta

Työttömien työkyvyn varhainen arviointi voi helpottaa työllistymistä. Työkykyä olisi hyvä arvioida jo irtisanomisuhan alla tai heti työttömyysjakson alussa, sanoo työterveyshuollon erikoislääkäri Aki Vuokko Työterveyslaitokselta.

– Tärkeintä olisi löytää ajoissa henkilöt, jotka tarvitsevat kuntoutusta työnhaun ohelle.

Attendon työterveyshuollon ylilääkäri Jarmo Rantonen sanoo, että työttömäksi jäädessään ihminen putoaa usein kahdesta kelkasta, työelämästä ja terveydenhuollosta.

– Juuri silloin, kun tukea eniten tarvitaan, se katoaa. Uskaltaisin väittää, että terveydenhuollon hoitotoimenpiteillä on parempi teho, kun kyseessä on luottamuksellinen, pitkäaikainen hoitosuhde.

Pitkäaikainen työttömyys heikentää terveyttä ja hyvinvointia. Riskiryhminä ovat keski-ikäiset miehet, koulunsa lopettaneet nuoret ja takaisin työelämään pyrkivät naiset.

Erityisenä uhkana erikoislääkäri Vuokko näkee pitkäaikaistyöttömien passivoitumisen ja vetäytymisen, joka itsessään vaikeuttaa hoidon piiriin pääsyä.

Sote-uudistus tuo mahdollisuuksia

Ylilääkäri Rantonen ehdottaa, että työttömien työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointi asetettaisiin työterveyshuollon piiriin. Hän perustelee ajatustaan työterveyslääkärien kokemuksella.

– Kirurgit leikkaavat, koska he ovat parhaita leikkaamaan, eihän laiteta psykiatreja siihen työhön. Työterveyslääkäreille taas työkyvyn toimintamallit ovat tuttuja.

Ensimmäiseksi kysymykseksi nousee varmasti, kuka kaiken maksaisi.

– Sote-ratkaisun myötä koko terveydenhuollon rahoitus tulee kuitenkin uudelleen järjestettäväksi. Uskon, että tälle ratkaisulle raha löytyisi. Väitän, että huonolla ratkaisulla rahaa menisi vielä enemmän, Rantonen sanoo.

Myös Aki Vuokko uskoo sote-uudistuksen mahdollisuuksiin. Hän toivoo, että uudistus tukisi aiempaa laajempaa yhteistyötä lääkärien, TE-toimistojen ja sosiaalipalvelujen välillä.