Uudellamaalla asuu korkeimmin koulutettua väkeä

Naiset olivat miehiä korkeammin koulutettuja kaikissa maakunnissa.

Uudellamaalla asuvilla oli maan korkein koulutustaso viime vuonna, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Uudellamaalla korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 37 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Uudenmaan lisäksi korkeasti koulutettuja oli runsaasti Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kainuussa sen sijaan on Manner-Suomen matalin korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus, 24 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Ahvenanmaalla osuus oli samansuuruinen.

Naiset olivat miehiä korkeammin koulutettuja kaikissa maakunnissa.