Uusi kuntalaki kannustaa kokopäiväiseen politikointiin

Uudella kuntalailla pyritään helpottamaan muun muassa kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävään tarttumista ja sen hoitamista.

Parhaillaan kunnissa lausuntokierroksella olevaan lakiluonnokseen on kirjattu säännöksiä muun muassa luottamustehtävän osa-aikaisesta tai kokopäiväisestä hoitamisesta. Käytännössä muutokset mahdollistavat esimerkiksi kunnanhallituksen puheenjohtajan tai joiden lautakuntien puheenjohtajien tehtävien hoitamisen entistä ammattimaisemmin.

–?Muutos luo edellytyksiä tehtävään hakeutumiselle aiempaa laajemmalta alueelta, neuvotteleva virkamies Auli Valli-Lintu valtiovarainministeriöstä perustelee.

Samalla vahvistetaan myös poliittista ohjausta.

Luonnoksen mukaan päätoimisella luottamushenkilöllä on aina oikeus saada päätyöstään virka- tai työvapaata tehtävän hoitamiseksi. Työhön saa palata, jos tehtävä päättyy ennenaikaisesti.

Osa-aikaisen puolestaan pitää edelleen sopia vapaasta työn-antajansa kanssa. Molemmista vaihtoehdoista kertyy vuosilomaa, ja molemmissa tehtävissä on mahdollisuus sairauslomaan, perhevapaaseen ja työterveyshuoltoon siten, kuin kunnan viranhaltijoilla.

Kokopäiväisyydestä ja osa-aikaisuudesta maksetaan jatkossa luonnoksen mukaan palkkaa. Sen suuruudesta päättää kunnanvaltuusto.

Uusi laki edellyttää kunnanjohtajan kanssa tehtävää johtajasopimusta. Se selkiyttää valmistelevan viranhaltijatyön tehtävänjakoa poliittista päätöksentekoa johtavan hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Laista ei kuitenkaan ole haluttu tehdä liian tiukasti kunnan johtamista normittavaa. Kunnat voivat edelleenkin itse hakea parhaan tasapainon poliittisen johtamisen ja virkakoneiston johtamisen välille. Kuntalakiehdotus sisältää kaikille luottamushenkilöille oikeuden saada työstään vapaata kunnan toimielinten kokouksia varten.

Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata vain painavasta syystä ja edellytyksellä, ettei kokous ole ollut työnantajan tiedossa vähintään kahta viikkoa aiemmin.