Uusi pääjohtaja: Metsähallitus pyrkii lisäämään luonnon monimuotoisuutta valtion metsissä

Metsähallitus pyrkii näyttämään suuntaa vastuullisuudessa.

Uuden huoneentaulun mukaan yksi Metsähallituksen tärkeimmistä tehtävistä on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen valtion mailla. Syyskuussa työnsä aloittanut Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen korostaa, että Metsähallitus pyrkii suunnannäyttäjäksi vastuullisuudessa.

– Kiinnitämme erityistä huomiota monimuotoisuuteen niin talousmetsissä kuin luonnonsuojelualueilla. Pyrimme siihen, että sen väheneminen pysähtyy ja pikemminkin kääntyy toiseen suuntaan, Hyttinen toteaa.

Hän ei ota kantaa, onko Metsähallituksen metsien suojelualaa syytä lisätä Hossan ja Porkkalan luonnonsuojelualueiden jälkeenkin. Hän muistuttaa, että asian arviointi on yhteiskunnan tehtävä. Metsähallitus taas toteuttaa yhteiskunnan tahtoa eli maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kautta tulevia tavoitteita.

– Tilanne on sikäli erinomainen, että on mahdollista painottaa sekä talous että suojelunäkökulmaa ja miksei metsien roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänäkin. Näitä kaikkia voidaan lisätä. Yhteiskunnan tahtotilasta on sitten kiinni, mitä halutaan painottaa.

Metsänhallituksen osuus tämän hetken puukaupasta Suomessa on noin kymmenen prosenttia.

– On vaikea sanoa, mikä hakkuiden lisäämisen potentiaali on, mutta esimerkiksi Lapissa on mahdollista lisätä hakkuita suojelutavoitteesta tinkimättä. Metsän ikärakenne on Lapissa sellainen, että puusto saavuttaa sotien jälkeisen hakkuun jäljiltä varttuneen iän ja on joko harvennusvaiheessa tai päätehakkuuvaiheessa.

Uuden pääjohtajan johdolla kirjatussa Metsähallituksen huoneentaulussa on kolme muutakin tulevaa toimintaa ohjaavaa kohtaa. Ensimmäinen niistä liittyy perustehtävään eli yhteiskunnan kokonaisedun hakemiseen valtion maa- ja vesiomaisuuden hoitamisessa, suojelemisessa ja käyttämisessä.

– Halutaan taata yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta valtion maiden paras kestävä tuotto yli sukupolvien.

Toinen kohta korostaa alueellista vaikuttavuutta.

– Pyrimme auttamaan ja edistämään työpaikkojen luontia maakunnissa ja lisäämään maakuntien elinvoimaa. Kaikella mitä teemme, täytyy olla sosiaalinen toimilupa alueelta.

Huoneentaulussa mainitaan myös oman toiminnan yhtenäistäminen ja digitalisaation hyödyntäminen nykyistä vahvemmin.

"Näin isossa konsernissa ei ole henkilöstöjohtajaa"

Metsähallitus koostuu keväisen metsähallituslain uudistamisen jälkeen kolmesta osasta, pilarista: valtion talousmetsiä hoitavasta ja valtion metsien puukaupasta vastaavasta Metsätalous Oy:stä, luonnonsuojelualueista ja kansallispuistoista huolehtivasta Luontopalveluista sekä lomatonttien ja metsätilojen kiinteistötoimintaa pyörittävästä Laatumaasta.

Luontopalveluiden substanssipuolen johtamiseen Hyttinen ei kajoa, mutta vastaa kuitenkin koko Metsähallitus-konsernin johtamisesta.

– Yksiköillä on hyvin eriytyneitä käytäntöjä perusasioissa. Yksi johtamistehtäväni on tämän yhtenäistäminen niin, että pelisäännöt ovat saman tyyppiset koko henkilöstölle.

Metsähallituksen henkilöstömäärä on noin 1500.

– Yllättävää, että näin isossa konsernissa ei ole ollut päätoimista henkilöstöjohtajaa.

Hyttisen nimitys pääjohtajaksi herätti tunteita. Esa Härmälän syrjäyttäminen pääjohtajan paikalta metsähallituslain uudistuksen yhteydessä sai keskustan eduskuntaryhmän antamaan kirjallisen varoituksen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.).

Uuden metsähallituslain seurauksia

Metsähallituksen oman hallituksen rooli korostuu tulevaisuudessa.

Metsähallituksen toimintaa ohjaavat sekä maa- ja metsätalousministeriö että ympäristöministeriö. Ministeriöiden ohjauksen yhteensovittaminen pyritään tästä lähtien hoitamaan mahdollisimman paljon Metsähallituksen oman hallituksen kautta.

Kahdeksan henkisen Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja on valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen.