Uusnatsit vaativat järjestönsä lakkauttamispäätöksen kumoamista hovioikeudessa

Marraskuun lopussa lakkautetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johto valitti Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksestä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden lakkauttama uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike on valittanut lakkauttamispäätöksestä. Valittajina ovat rekisteröimättömän järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja, Helsingin ja Jyväskylän ryhmien johtajina toimineet miehet ja liikkeen rekrytointi- ja julkaisuvastaava.

Oikeus päätti lakkauttaa vastarintaliikkeen marraskuun viimeisenä päivänä. Se katsoi muun muassa, että uusnatsijärjestö ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin. Lakkauttamista vaati Poliisihallitus. Samalla oikeus lakkautti järjestöön linkittyvän Pohjoinen perinne ry:n, joka on muun muassa pyörittänyt yhdistyksen materiaalia myyvää nettikauppaa.

Asia tarvitsee vielä jatkokäsittelyluvan hovioikeudesta edetäkseen hovikäsittelyyn. Vastarintaliikkeen edustajat vaativat jatkokäsittelyluvan myöntämistä sillä perusteella, että käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida ilman jatkokäsittelyä.

Muina perusteina luvan myöntämiselle valittajan mainitsevat muun muassa tapauksen poikkeuksellisuuden, harvinaisuuden ja sen, että päätöksessä on ennakkotapauksen piirteitä.

"Liikkeelle annettava enintään varoitus"

Valittajat vaativat hovioikeutta hylkäämään Poliisihallituksen lakkauttamiskanteen kokonaisuudessaan sekä vastarintaliikkeen jäsenille asiasta tulleiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Valituksen mukaan liikkeelle tulisi tuomita enintään varoitus.

Liikkeen mukaan käräjätuomiossa yhtenä perusteena lakkauttamiselle ollut hyvän tavan vastaisuus on tulkinnanvarainen käsite, jonka käräjäoikeus on tulkinnut väärin.

Lakkauttamisen kumoamista perustellaan myös sillä, ettei järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta syytettyä Cannonball-liivijengin taustayhdistystäkään lakkautettu hyvien tapojen vastaisena Itä-Suomen hovioikeudessa viime vuoden helmikuussa. Tuolloin oikeus ei löytänyt näyttöä siitä, että yhdistys olisi järjestäytynyt rikollista toimintaa varten.

Pohjoinen perinne ry taas vaatii, että hovioikeus peruuttaisi sitä koskevan lakkauttamismääräyksen kokonaan, sillä valittajien mukaan Pirkanmaan käräjäoikeus ei ole ollut toimivaltainen tutkimaan kannetta yhdistyksen osalta. Yhdistyksen lakkauttamista koskeva kanne tutkitaan lain mukaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa yhdistyksellä on kotipaikka.

Järjestön mukaan sen kotipaikka on ollut Oulussa ja postiosoite Vantaalla. Koska valittajien mukaan Pohjoinen perinne ei ole ollut PVL:ään kuuluva yhdistys, ei Pirkanmaan käräjäoikeus ollut toimivaltainen asiassa. Jos hovioikeus päätyy siihen, että kanne on voitu tutkia Pirkanmaalla, yhdistys vaatii kanteen hylkäämistä.