Uutisen takana: Stubb seuraa Pekkarisen jalanjälkiä

Rikkoiko valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) lakia, kun hän antoi eduskunnalle väärää tietoa hallintarekisterihankkeen kannatuksesta viranomaisten keskuudessa?

Siihen ottanee aikanaan kantaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka, jonka tehtävänä on valvoa ministerien virkatoimien lainmukaisuutta.

Kyseessä ei kuitenkaan ole neitseellinen tapaus, sillä ministereitä on syytetty valehtelusta aiemminkin. Viimeksi oikeuskanslerin pöydällä oli tällainen tapaus vuonna 2012, jolloin hän antoi päätöksen tuolloisen elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen (kesk.) löysistä puheista eduskunnassa.

Kiistaa kullankaivuusta Lemmenjoella

Oikeuskanslerille kantelun tehnyt kullankaivaja väitti Pekkarisen puhuneen vastoin totuutta eduskunnan täysistunnossa maaliskuussa 2011. Tuolloin pakistiin muun muassa kaivoslaista ja kullankaivuusta Lemmenjoella.

Yhtenä syytöksenä kantelija väitti, että "ministeri oli esittänyt äänestystä edeltäneessä keskustelussa tarkoitushakuisesti valheellisia tietoja pyrkien johtamaan eduskuntaa harhaan ja vaikuttamaan äänestystulokseen".

Oikeuskansleri tutki asian perusteellisesti ja tapauksen yksityiskohdat on kirjattu 13-sivuiseen päätökseen. Siinä pohditaan monelta kannalta sitä, että esittikö Mauri Pekkarinen puheenvuoronsa ministerinä vai kansanedustajana.

Kysymys on juridisesti tärkeä, sillä ministerillä on tehtävässään sekä oikeudellinen että poliittinen vastuu. Kansanedustajan valta ja vastuu ovat rajoitetummat.

Pekkarinen painotti omassa kirjelmässään, että hän toimii eduskunnassa sekä ministerinä että kansanedustajana. "Pääosin roolini on poliittisen keskustelijan rooli."

Oikeuskansleri päätyi lopulta siihen, että kyseisessä tapauksessa Pekkarinen oli esittänyt puheenvuoronsa ministerinä. Hän kantoi siis vastuun sanomisistaan raskaimman mukaan.

Entä mistä Maurin väitettiin valehdelleen? Suurennuslasin alle joutui esimerkiksi lausuma, jossa ministeri totesi, että koneellinen kullankaivuu on Lemmenjoella kielletty kymmeniä vuosia sitten.

Kantelijan mukaan näin ei ollut. Hänen mukaansa kullankaivuuta ei ollut kielletty ja koneellisestikin sai kaivaa tietyillä alueilla, kunhan ympäristölupa on haettuna ja voimassa.

Pekkarinen antoi väärää tietoa

Ennen ratkaisua oikeustieteen tohtori Jaakko Jonkka perehtyi huolellisesti ministerin selvitykseen, kantelijan vastineeseen ja muihin asiakirjoihin. Lopulta oli päätöksen aika.

Siinä oikeuskansleri totesi, että eduskunnalla on oikeus saada käsittelemässään asiassa ministeriltä oikeat ja riittävät tiedot. Hän myös osoitti, että Mauri Pekkarinen oli ollut väärässä väittäessään, että koneellinen kullankaivuu on ollut Lemmenjoella kielletty. Tahallista vääristelyä elinkeinoministerin lausumissa Jonkka ei kuitenkaan havainnut.

Oikeuskanslerin tapauksesta antama huomautus on hieman kapulakielinen, mutta kyllä siitä asia selviää: "kiinnitän entisen ministerin Mauri Pekkarisen huomiota siihen, että esiinnyttäessä eduskunnassa ministerin asemassa tulisi lausumia annettaessa eduskunnan tiedonsaannin turvaamisen kannalta pyrkiä etukäteen varmistumaan tietojen oikeellisuudesta ja väärinkäsitysten välttämiseksi riittävästä täsmällisyydestä". Muita seuraamuksia ei tullut. 

Stubbilla edessä sama prosessi?

Vastaava prosessi lienee edessä myös Alexander Stubbilla. Ensin selvitetään puhuiko hän kansanedustajana vai ministerinä. Sitten pähkäillään tuliko valehdeltua tahallaan vai ei. Jos harhautus havaitaan harkituksi ja tahalliseksi, niin silloin oikeudelliset seuraukset lienevät astetta ankarammat kuin tapaus Pekkarisessa.