Uutissuomalainen: Tuomioistuimissa työskenteleville saatetaan jatkossa tehdä henkilöturvallisuusselvitys

Tuomioistuimissa työskenteleville saatetaan jatkossa tehdä henkilöturvallisuusselvitys, kertoo Uutissuomalainen. Laajimmillaan asia koskisi tuomioistuinten koko henkilöstöä sekä oikeustaloissa työskenteleviä ulkopuolisia.

Oikeusministeriön arviomuistion mukaan tuomioistuinten olisi syytä hakeutua suojelupoliisin (supo) turvallisuusselvitysmenettelyyn. Muistio on parhaillaan lausuntokierroksella.

Suurimmalle osalle henkilöstöä riittäisi suppea turvallisuusselvitys, jonka tekee paikallispoliisi tai supo. Osalle tehtäisiin kuitenkin kattavampi selvitys, joka voi olla perusmuotoinen tai laaja. Laaja selvitys tehtäisiin ainakin niille Helsingin käräjäoikeuden tuomareille, jotka tulevaisuudessa käsittelevät uuden tiedustelulain mukaisia tiedustelulupa-asioita. Perusmuotoisen ja laajan turvallisuusselvityksen tekee supo. Puolustusvoimiin liittyvät selvitykset tekee pääesikunta.

Pelkästään suppean selvityksen tekeminen tuomioistuinten yli 3 100 työntekijälle maksaisi yli 170 000 euroa. Luvussa eivät ole mukana oikeustaloissa työskentelevät muut työntekijät, kuten siivoojat ja vartijat.