Vähintään 1,3 miljoonaa euroa virtaa jäsenmaksuina Amerikkaan

Suomessa toimivat hyväntekeväisyysjärjestöt tilittävät ulkomaisille katto-organisaatiolleen vuosittain yhteensä miljoonaluokan summan. Avustuksina virtaa maailmalle vähintään toinen mokoma.

Keskisuomalaisen selvityksen mukaan suurimmat summat maksavat leijonat ja rotarit, joiden jäsenmäärätkin ovat ylivoimaisesti suurimmat.

Kansainvälisille kattojärjestöille matkaa melkoinen osa kotimaassa kerätystä jäsenmaksutulosta. Yhteensä summa on vähintään 1,3 miljoonaa euroa vuosittain.

Poikkeuksena muista hyväntekeväisyysjärjestöistä toimivat vapaamuurarit rahataloudessaan täysin kotimaan rajojen sisällä. Järjestöön kuuluvat loosit keräävät jäsenistöltään vuosittain liki 1,5 miljoonan euron jäsenmaksutulot. Ulkomaista avustustyötä eivät Suomen vapaamuurarit tee. Kotimaisiin avustuskohteisiin loosit ohjaavat vuosittain noin 500000 euroa.

Järjestöjen luonne vaihtelee. Varsinkin Zonta toimii vankasti kansainvälisenä avustusjärjestönä. Vapaamuurareitten lisäksi leijonilla on kohtalaisen vankka kotimainen painotus.

Paljon talkoita

Runsaiden rahalahjoitusten lisäksi leijonat tekevät vuosittain 5,5 miljoonaa talkootyötuntia kotimaisissa avustuskohteissa. Toki lionsklubit lahjoittavat merkittäviä summia myös ulkomaille luonnonkatastrofien jälkien korjaamiseen ja sairauksien ehkäisyyn.

Rotarit ottavat osaa moniin kansainvälisiin terveysohjelmiin. Myös erilaiset nuorten vaihto-ohjelmat ovat rotareille tärkeitä.

Rotaryohjelmien taloudellinen panostus on suuri, mutta rahamääriä ei järjestössä osata tarkoin arvioida. Tänä vuonna muun muassa 150 suomalaista nuorta käy koulua ulkomailla ja vastaava määrä ulkomaalaisia oppilaita käy koulua Suomessa.

Nuorkauppakamari taas on enemmän jäsentensä kouluttamiseen ja kehittämiseen keskittyvä järjestö. Nuorkappakamarin avustustoiminta on vähäistä.

Yllättävän ujosti julkisuuteen suhtautuivat Round Table ja sisarjärjestö Lady Circle sekä soroptimistit.

Salaperäistä toimintaa

Kaikista salaperäisin on Round Table, RT, joka verkkosivujensa mukaan on nuorten miesten kansainvälinen palvelujärjestö. Toiminta on levinnyt lähes kaikkiin Euroopan maihin, Afrikkaan, Uuteen Seelantiin ja moniin Aasian maihin sekä Etelä- että Pohjois-Amerikkaan.

RT-toiminnan tunnuksena ovat kaikkialla maailmassa englanninkielen sanat ”adopt - adapt - improve”. Suomennettuna tunnus kuuluu ”omaksu - suvaitse - kehity”. Järjestön johto ei ollut valmis kertomaan toiminnastaan tai taloudesta juuri enempää.

Soroptimistit on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka edistää ihmisoikeuksia ja naisen asemaa, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Jäsenmääristään tai rahavirroistaan järjestö ei ollut halukas kertomaan.