Väitös: Tällä menetelmällä onnistut elämäntapamuutoksessa pysyvästi

Elämäntapamuutosta haluava ihminen voi päästä entistä kestävämpiin tuloksiin uuden psykologisen menetelmän avulla. Väitöskirjatutkimukseen osallistuneet vähän liikkuvat ihmiset onnistuivat kehittämään elämäntapamuutokseen liittyvää ajattelutapaa ja löysivät muutosprosessiin lisää pysyvyyttä.

Terveyspsykologian erikoispsykologi ja liikuntatieteiden maisteri Anu Kangasniemi sovelsi tutkimuksessaan ensimmäistä kertaa arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa niukasti liikkuvien aikuisten liikkumisen lisäämiseksi. Menetelmä perustuu ihmisen psykologisen joustavuuden käyttäytymisen muutosmalliin.

Menetelmässä liikuntakäyttäytymisen muutos ei paradoksaalisesti pohjaudukaan suoraan liikkumiseen tai siihen liittyviin motivaatiotekijöihin, vaan merkityksiin siitä, mitä on hyvä elämä.

– Lähdimme hakemaan elämäntapamuutosta ihmisen arvojen ja arvostusten kautta. Tämän jälkeen pohdimme sitä, mitkä ovat ne konkreettiset teot, joilla edistää itselle tärkeiden asioiden toteutumista? Kangasniemi kertoo.

Psykologiset tekijät ratkaisevat onnistumisen

Tutkimuksessa seurattiin 138 suomalaista vähän liikkuvaa ja 50 aktiivisesti liikkuvaa aikuista. Vähän liikkuvat aikuiset jaettiin satunnaisesti kahteen eri ryhmään, joista toinen sai pelkästään palautetta omasta fyysisestä aktiivisuustasostaan ja toinen osallistui sen lisäksi arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen ryhmäohjelmaan, joka sisälsi myös askelmittarin käyttämisen. Ryhmien edistymistä seurattiin kolmen kuukauden ja puolen vuoden kuluttua aloituksesta.

Tulokset osoittavat, että aktiivisilla liikkujilla oli paremmat tietoisuustaidot ja vähemmän psykologisia oireita verrattuna vähän liikkuviin aikuisiin.

– Arvo- ja hyväksyntäpohjaisella menetelmällä pystyttiin lisäämään fyysisesti aktiivisempaan elämäntapamuutokseen liittyvää ajattelutapaa, erityisesti minäpystyvyyden tunnetta, liikuntaan liittyvää suunnittelua ja liikkumiseen liittyvien epämiellyttävien ajatusten, tunteiden ja fyysisten tuntemusten hyväksyntää.

Anu Kangasniemi korostaa, että elämäntapamuutoksissa psykologiset tekijät, kuten joustavuus, motivaatio ja kyky säädellä omaa käyttäytymistä ratkaisevat usein onnistumisen.

Koska liikkuminen tai liikunnan harrastaminen ei motivoi kaikkia ihmisiä, on arvotyöskentelyn kautta mahdollista löytää liikkumiselle ja muille terveyttä edistäville elintavoille aikaisempaa syvempi tai toisenlainen merkitys. Liikkuminen tai itsestä huolehtiminen saattaa muodostua keinoksi tai välineeksi edistää jotakin sellaista, joka on itselle hyvin tärkeää.

– Näin liikkumisesta ei tule lyhytkestoista kuntokuuria, vaan uudelle tottumukselle syntyy arvojen avulla pysyvyyttä ja jatkuvuutta.

Omin avuinkin pääsee alkuun

Tutkimuksessa vähän liikkuvien ryhmää ohjattiin ryhmätapaamisissa. Entä voiko elämäntapamuutosta haluava ihminen soveltaa menetelmää omin avuin?

– Toki. Jokainen voi lähteä liikkeelle miettimällä, mitkä asiat ovat elämässä tärkeitä ja millä konkreettisilla tavoille itselle merkityksellistä elämää voisi edistää. Pienetkin muutokset ja valinnat, jos ne ovat pitkällä aikavälillä pysyviä, ovat vähän liikkuvien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä, Anu Kangasniemi opastaa. 

Hän korostaa, että ihminen voi lisätä oman elämäntapansa aktiivisuutta lukuisin tavoin. Joillekin muutos tarkoittaa uuden harrastuksen aloittamista, toisille taas pieniä muutoksia arkeen.

Olennaista on yksilöllisyys ja toimivuus. Kaikki keinot eivät toimi kaikilla.

– Puheet ja suunnitelmat ovat tärkeitä, mutta oleellista on, että muutos todella tapahtuu käytännössä.

Menetelmän käyttäminen on liikunnan ja terveyden edistämisessä vielä varsin uutta.

– Pian on kuitenkin tulossa ammattilaisille suunnattu kirja, jossa konkretisoidaan menetelmän käyttöä erityisesti liikkumisen lisäämisen ja painonhallinnan näkökulmasta, Kangasniemi kertoo.

Tutkimus toteutettiin LIKES-tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen yhteistyönä, ja se on osa vuonna 2010 käynnistynyttä laajempaa Liikuntakynnyksen yli -tutkimuskokonaisuutta.

Psykologian väitöskirja, The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle,  tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa perjantaina 9. lokakuuta.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .