Väliraportti: Lastensuojelu pistettävä uusiksi

Lastensuojelu vaatii kokonaisvaltaisen uudistuksen, katsoo sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä. Sen mukaan lastensuojelun laadun hallinta on kunnissa satunnaista ja kuntien väliset erot suuria.

Selvitysryhmän mielestä lastensuojelun sosiaalityöhön kohdistuva paine on muodostumassa kohtuuttomaksi. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pulaa, eikä heitä ole osassa kunnista ollenkaan.

Ryhmä pitää välttämättömänä, että lastensuojelun kehittämis- ja ohjausstrategiat selvitetään valtakunnallisesti uudelleen. Lastensuojelulaki uudistettiin viisi vuotta sitten, mutta kunnat eivät ole saaneet riittävästi tukea lain vaatimusten toteuttamiseen.

Joissain kunnissa on ryhmän mukaan hyviä käytäntöjä, mutta ne eivät siirry kunnasta toiseen. Myöskään järjestöjen ja muiden epävirallisten toimijoiden oppeja ei hyödynnetä riittävästi.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan johtama ryhmä jatkaa työtään ja antaa ehdotuksia tilanteen parantamiseksi myöhemmin.