VTV: Maa- ja metsätalousministeriö on erityisen taitava EU-vaikuttaja

Maa- ja metsätalousministeriö on erityisen taitava vaikuttaja Euroopan unionissa, ilmenee Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksesta. Ministeriöstä on aktiivinen keskusteluyhteys kaikkiin olennaisiin tahoihin, myös Euroopan parlamenttiin.

VTV:n mukaan hallituksen asettamat EU-vaikuttamisen tavoitteet ovat jääneet käytännössä useilta ministeriöiltä ohuiksi.

- Hallituksen tulee asettaa EU-toiminnan tavoitteet niin konkreettisesti, että niiden toteutumista voidaan jälkikäteen arvioida, sanoo johtava tuloksellisuustarkastaja Anna Hyvärinen VTV:stä.

VTV:n tarkastuksen perusteella Suomelle tärkeiden poikkihallinnollisten EU-hankkeiden valmistelua pitää parantaa, sillä tehokas EU-vaikuttaminen vaatii tuekseen ministeriöiden saumatonta yhteistyötä.