Vaarallinen tasoristeys poistetaan Suolahdesta

Suolahdesta poistetaan vielä joulukuun aikana vaarallinen tasoristeys, joka tunnetaan Hyvösen tasoristeyksen nimellä.

Liikennevirasto poistaa Jyväskylä–Äänekoski-rataosuudellla sijaitsevan tasoristeyksen 12. joulukuuta 2014. Tasoristeystä pidetään vaarallisena, koska paikalla on huono näkyvyys.

Hyvösen tasoristeyksestä poistetaan niin sanottu tasoristeyskansi. Kulku estetään maavalleilla ja kaivamalla ojat radan suuntaisesti tasoristeyksen molemmille puolille.

Samalla katkaistaan tasoristeyksen ylittänyt kulkuyhteys radan itäpuolelta Lehtokatu 1:een. Poiston jälkeen Lehtokatu 1:een kuljetaan Suolahdentien kautta.

Vuonna 2013 sattui 34 tasoristeysonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä kaksi ja loukkaantui 11 ihmistä. Vuosittain poistetaan keskimäärin sata tasoristeystä ja rakennetaan varoituslaitteet noin kymmeneen tasoristeykseen.