Vakuutusten vertailu helpottuu – kaikille vakuutusyhtiöille vakiomuotoinen asiakirja

Asiakkaan on todennäköisesti entistä helpompi kilpailuttaa vakuutuksia, kun uusi laki vakuutusten tarjoamisesta astuu voimaan ensi vuonna.

Laki edellyttää, että vakuutusyhtiön on annettava asiakkaalle merkitykselliset tiedot vakiomuotoisella asiakirjalla.

– Lomakkeesta saa melko yksinkertaisesti perustiedot. Sitä sillä tavoitellaan, että (vakuutusten) vertailu olisi helpompaa kuin lukemalla valtava pinkka erilaista sopimusmateriaalia, kertoo neuvotteleva virkamies Juha Jokinen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Myös Finen vakuutus- ja rahoitusneuvonnan johtava neuvonantaja Ville Raulos näkee, että uusi laki helpottaa vakuutusten vertailua.

– Avaintietoasiakirja on lyhyt, muutaman sivun mittainen paperi. Se pitää laatia vakiomuotoiseksi, joten asiakirja on jokaisella vakuutusyhtiöllä hyvinkin saman näköinen, Raulos kertoo.

Kuluttajaliitto puolestaan ei usko asiakirjan merkittävästi helpottavan vakuutusten vertailtavuutta.

– Määrämuotoisuudelle yleensä laitetaan suurempia toiveita kuin mitä käytännössä toteutuu, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Asiakirjasta pitää selvitä muun muassa, mitä vakuutus maksaa, mitä riskejä se pääsääntöisesti korvaa ja mitä ei. Sisältö määritellään valtioneuvoston asetuksessa yhdeksänkohtaisella listalla. Vakiomuotoisen asiakirjan vaatimus koskee vahinkovakuutuksia, joihin kuuluvat muun muassa koti-, tapaturma-, sairaus- ja ajoneuvovakuutukset.

Vaikeasti hahmotettava tuote

Lisäselvennys tulee Rauloksen mukaan tarpeeseen, sillä Finessä käsitellään vuosittain noin 6 000–7 000 vakuutusasiaa, joista suurin osa on neuvonta-asioita.

– Siitä näkee, että vakuutus on vaikeasti hahmotettava tuote. Siksi kaikki sellainen sääntely, joka jotenkin parantaa asiakkaan tiedon saamista, on positiivista, Raulos toteaa.

Myös vakuutusyhtiöiden etujärjestössä Finanssiala ry:ssä lakimuutos nähdään pääsääntöisesti positiiviseksi.

– Laki auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin ja voi vähentää vakuutusriitojen määrää. Se helpottaa prosessia kaikin puolin, kun asiakas löytää itselleen oikeat tuotteet, sanoo johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta Finanssialasta.

Toisaalta lisääntyvä sääntely aiheuttaa vakuutusyhtiöissä hallinnollisia prosesseja, kuten IT-muutoksia ja tarkempaa dokumentaatiota. Myös henkilöstön ammatillisia vaatimuksia täsmennetään.

Tarkoittaako tämä siis käytännössä sitä, että vakuutusten hinnat kohoavat?

– Ei voi suoraan sanoa, mikä seuraus tästä on. Tiettyyn rajaan asti näin voi tapahtua, kun on aika paljon hallinnollisia prosesseja, mutta vaikutus hintoihin on jokaisen vakuutusyhtiön oma asia, Pekonen-Ranta muotoilee.

Laki direktiivin mukaiseksi

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta pohjautuu Euroopan unionin vakuutusten tarjoamisesta annettuun direktiiviin (Insurance Distribution Directive), joka tuli voimaan helmikuussa 2016. Direktiivi vaikuttaa myös useaan muuhun lakiin.

Hallituksen lakiesitys on parhaillaan talousvaliokunnan käsittelyssä. Uudet lait on ilmoitettava EU:lle 23.2.2018 mennessä, sillä ne pohjautuvat EU-direktiiviin.

– Virallinen tieto on, että laki tulisi sinä päivänä voimaan, mutta on mahdollista ja oikeastaan todennäköistäkin, että sen soveltamista lykätään syksyyn 2018, sanoo STM:n Juha Jokinen.

Uusi laki esimerkiksi tuo sijoitusvakuutusten myyjälle entistä laajemman velvollisuuden kertoa muun muassa sijoitusvakuutusten riskeistä.

Netin vakuutusvertailuja tarjoavien sivustojen pitää tulevaisuudessa rekisteröityä vakuutusedustajiksi, joten niitä valvoo Finanssivalvonta ja niiden työntekijöillä on tiukat ammattipätevyysvaatimukset.

Myyjän on myös selvitettävä asiakkaan tilannetta ja myytävä vain hänen tarvitsemiaan vakuutuksia. Jos kuluttajalla esimerkiksi on ammattiliiton kautta jo matkavakuutus, sellaista ei enää tarvita. Tämä on Kuluttajaliiton mukaan merkittävä parannus.

Vakuutuksen tarjoajan pitää lain mukaan toimittava asiakkaan edun mukaisesti kaikessa toiminnassaan, mukaan lukien eturistiriitatilanteet.

Kuluttajaliitto on tyytyväinen myös ehdotettuun kytkykauppaa koskevaan sääntelyyn. Uusi laki määrää, että kytkykaupan kaikkia tuotteita voi ostaa myös erikseen.

– Se on omiaan huolehtimaan siitä, että markkinoilla on riittävästi kilpailua, mikä varmistaa sen, että kuluttajalla on tarjolla riittävä määrä vaihtoehtoja kohtuulliseen hintaan, sanoo Juha Beurling.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .